• Om du exempelvis är under utbildning eller ännu inte uppfyllt de krav som ställs för att uppnå certifiering/omcertifiering, eller av någon anledning valt bort just denna typ av kvalitetssäkring, visas det som " Ocertifierad " under Sök coach . (icfsverige.se)
 • För att erhålla en certifiering som BAS P/BAS U krävs högre utbildning, krav på lämplighet, tentamensintyg m.m. (branschutbildarna.se)
 • Nordcert och VUC är ackrediterade av Swedac för certifiering av produktionskontrollen av fabriksbetong i Sverige. (svenskbetong.se)
 • CMF, Certifiering av Miljöinventerare - Fastigheter är en kravspecifikation för certifiering av miljöinventerare av fastigheter, som Fastighetsägarna Sverige ansvarar för. (stf.se)
 • Vi, Fastighetsägarna, som ansvarar för kravspecifikationen för CMF-certifiering, kommer dels att se över innehållet i kravspecifikationen och dels kommer vi titta på efterfrågan av certifieringen. (stf.se)
 • Hushållningssällskapet erbjuder två typer av tjänster inom certifiering. (hushallningssallskapet.se)
 • Hushållningssällskapets rådgivare inom växtodling och djurproduktion erbjuder rådgivning inför certifiering och håller dig uppdaterad av reglerna för din certifierade verksamhet. (hushallningssallskapet.se)
 • Vi erbjuder marknadens bästa priser och villkor för certifiering. (peopletools.dk)
 • Certifiering är en standardiserad prövning, för utfärdande av ett certifikat eller intyg , som bland annat kan bestå av en licens , ett diplom eller yrkeslegitimation . (wikipedia.org)
 • För man behöver självklart få en ISO certifiering i Göteborg om man ska driva sin verksamhet på rätt sätt. (sarsys.se)
 • Dessutom är det en säljande egenskap att kunna visa upp sin certifiering gentemot sina kunder. (sarsys.se)
 • Utbildningar som ansöker om certifiering av ICF granskas istället av ett oberoende internationellt råd. (icfsverige.se)
 • När du måste bevisa att din vara eller tjänst uppfyller kraven i en standard eller i tekniska föreskrifter är certifiering, provning eller kontroll de vanligaste sätten. (verksamt.se)
 • Den kan informera om standarder och vad som gäller om certifiering, kontroll och provning i din bransch. (verksamt.se)
 • Att de är ackrediterade betyder att de är godkända att utföra analys, provning, kalibrering, certifiering och kontroll. (verksamt.se)
 • Kontroll och certifiering följer bilaga C i betongstandarden. (svenskbetong.se)
 • Vi på Skogscertifiering Prosilva kan även erbjuda utbildning och andra tjänster inom certifiering, naturvärdesbedömning, natur- och kulturmiljövård samt organisationsutveckling. (entreprenad.com)
 • Det innebär att du, för att uppnå vår högsta nivå och diplomering som HMC-certifierad utbildare i förflyttningskunskap , nu kan välja mellan fyra kurser (varav tre krävs för certifiering). (hmcsverige.se)
 • För första gången i historien har vi nu möjligheten till en certifiering på svenska i Finland. (mentaltrainersfinland.fi)
 • Mer specifikt ämnar vi undersöka hur svenska fiskare av havskräftor i Kattegatt och Skagerrak har påverkats av certifiering mot Marine Stewardship Council (MSC) under perioden 2015-2017. (agrifood.se)
 • Certifiering kan utföras för personliga kunskaper eller färdigheter, eller för produkter, organisationer eller institutioner. (wikipedia.org)
 • HS Certifiering är ett ackrediterat certifieringsorgan som utför certifieringar inom hela produktionskedjan - från primärproduktion och förädling till restaurang och storkök. (hushallningssallskapet.se)
 • Idrottare tar sin kost på allvar, och denna certifiering säkerställer att produkter från Juice Plus+ håller hög kvalitet och fria från förbjudna substanser. (juiceplus.com)
 • RISE Certifiering kan erbjuda samordnade revisioner för bl.a. kvalitet, miljö, arbetsmiljö och även för trafiksäkerhet. (ri.se)
 • Utöver att vi är en världsledande leverantör inom certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet kan vi även hjälpa er med implementeringen av ISO 27001 via olika utbildningar och GAP-analyser. (lr.org)
 • Priserna är ordinarie priser för RFSL:s olika utbildningar och hbtq-certifiering. (rfsl.se)
 • Påhlmans Handelsinstitut erbjuder yrkesinriktade utbildningar med certifiering inom ekonomi, juridik, research och HR. Utbildningarna som är på deltid, vänder sig till dig som snabbt vill ut i arbetslivet och bli förberedd för de arbetsuppgifter som väntar dig. (phi.se)
 • Utbildningar som ansöker om certifiering av ICF granskas istället av ett oberoende internationellt råd. (icfsverige.se)
 • Svensk Certifiering tillhör idag en av de största aktörerna på marknaden idag och de har dels certifieringstjänster dels utbildningar. (respect.se)
 • Genom implementeringen av ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) och certifiering i enlighet med ISO 27001 säkerställer ni att era processer och er styrning skyddar er information och organisationen från cyberattacker. (lr.org)
 • Leverera kundbelåtenhet, reducera er miljöpåverkan och skapa en hälsosammare och säkrare arbetsplats med oberoende certifiering av ledningssystem. (lr.org)
 • Ackrediterad certifiering för grundkvalitet, miljö och arbetsmiljöstandarder visar era intressenter att ni har implementerat effektiva ledningssystem - vilket gör ert företag till en attraktiv leverantör, arbetsgivare och samarbetspartner. (lr.org)
 • Vad innebär certifiering av ledningssystem för trafiksäkerhet? (ri.se)
 • En oberoende ackrediterad överenskommelse med specifika krav för certifiering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet säkerställs genom en inledande revision, årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var tredje år. (ri.se)
 • Certifiering garanterar att vissa krav på verksamheten är uppfyllda eftersom den har granskats av en oberoende part. (svensktvatten.se)
 • Krav ställs på certifiering, kontinuerliga förbättringar och extern revision. (verksamt.se)
 • Certifiering kan även ge konkurrensfördelar då det ofta ställs som krav eller efterfrågas av både återförsäljare och konsumenter. (svenskegenvard.se)
 • Men man kan troligen inte ställa skall-krav på certifiering i en offentlig upphandling. (cleannet.se)
 • Kan certifiering bli ett krav i upphandlingar? (cleannet.se)
 • Det kan inte bli obligatoriskt krav i offentliga upphandlingar, men det har ställts krav på certifiering i upphandlingar. (cleannet.se)
 • Om du exempelvis är under utbildning eller ännu inte uppfyllt de krav som ställs för att uppnå certifiering/omcertifiering, eller av någon anledning valt bort just denna typ av kvalitetssäkring, visas det som " Ocertifierad " under Sök coach . (icfsverige.se)
 • Certifiering syftar till att skapa förtroende vilket förutsätter kompetens och opartiskhet vilka är hörnstenar för oss. (sp.se)
 • Nu lanserar Inhouse en ny tjänst - en certifiering av assistenter för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats i företaget. (inhouse.se)
 • Minst en utvecklare på företaget måste vara certifierad och årligen re-certifiera sig för att behålla sin certifiering. (visma.se)
 • Visera har redan fått beställning på certifiering, bland annat från en region som ska certifiera all städpersonal, ett hundratal personer, men också från privata städbolag. (cleannet.se)
 • SKOOPI har tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute tagit fram en process för certifiering av arbetsintegrerande sociala företag. (google.com)
 • Men RFSL:S hbt-certifiering handlar inte bara om homo-, bi- och transpersoner, utan ljuset riktas mot fler olika familjebildningar. (svt.se)
 • Under våren 2010 arbetar RFSL även med HBT-certifiering av BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter (Stockholm), Private Nursing Sweden (Stockholm), verksamheter inom Socialtjänsten i Botkyrka kommun, verksamheter inom Attendo IOF (Stockholm), Porsöns vårdcentral i Luleå och verksamheter inom landstinget i Värmland. (sverigesradio.se)
 • Certifiering handlar om att bekräfta att ett objekt, en process, en person eller en organisation har vissa egenskaper. (kiwa.com)
 • En HBTQ-certifiering handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. (habo.se)
 • När du måste bevisa att din vara eller tjänst uppfyller kraven i en standard eller i tekniska föreskrifter är certifiering, provning eller kontroll de vanligaste sätten. (verksamt.se)
 • Mottagningar som blivit certifierade och som vid granskning inte uppfyller kraven blir decertifierad med möjlighet att få tillbaks certifiering när kraven uppfylls igen. (regionvarmland.se)
 • Det känns extra roligt att erbjuda en certifiering som riktar sig till alla företag och organisationer, även utanför säkerhetsbranschen. (sbsc.se)
 • Till hösten inleds även certifiering av verksamheter inom Eskilstuna kommun. (sverigesradio.se)
 • Efter personliga prov utmynnar utbildningen i en certifiering. (gotland.se)
 • Godkända verktyg får en MMS-certifiering. (mms.se)
 • Är det så att ni är ute efter en viss certifiering? (respect.se)
 • Eurovent är Europas ledande organisation för provning och certifiering av ventilationsprodukter gällande energieffektivitet och specificerad prestanda. (slussen.biz)
 • De driver bland annat mässor exempelvis ISE men är ett av världens starkaste organ i certifiering av tekniker. (llb.se)
 • Den senaste versionen är från 2018 och då lade man till en del 2 om certifiering på företags- och personnivå vid användande av Insta 800. (cleannet.se)
 • Atlas Copco är först i branschen med att tilldelas trefaldig certifiering av Lloyd's Register Quality Assurance, och det har stor betydelse för dig! (atlascopco.com)
 • Därför tycker vi att certifiering innebär en kunskaps- och kompetenshöjning för branschen, säger Martin Älenmark på Visera. (cleannet.se)
 • Det säkerställer att du får ut maximalt värde, och att din Scrum Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen. (nfi.se)
 • De företag som är certifierade av Sveriges Åkeriföretag (SÅ) har dessutom i de flesta fall redan haft en certifiering i trafiksäkerhet. (trafikverket.se)
 • Både svenska och internationella studenter väljer Högskolan i Gävle tack vare högskolans miljömedvetenhet och certifiering. (hig.se)
 • Med vårdvalet eller hälsovalet som det kallas i Västerbottens län så kan en HBT-certifiering vara det som avgör vilken hälsocentral man väljer att lista sig hos. (sverigesradio.se)
 • Certifieringsorganens regler omfattar certifiering av elementproducenters produktionskontroll gentemot såväl CE-märket som t ex BBC-märket. (svenskbetong.se)
 • Här hittar du alla våra tjänster inom certifiering. (kiwa.com)
 • Camilla Åkesson tycker att certifiering av projektledare är det bästa sättet att göra sig konkurrenskraftig på marknaden. (projektforum.se)