• Samlingsbegrepp som innefattar stroke, TIA, asymtomatisk kärlsjukdom i hjärnan, cerebral venös trombos m m. (internetmedicin.se)
 • Orsaken kan vara medfödda eller förvärvada skador som till exempel CP (cerebral pares), stroke (blödning eller infarkt i hjärnan) och skallskada. (1177.se)
 • Cerebral infarkt eller stroke ischemisk - en farlig sjukdom med en mycket hög nivå av dödlighet. (easymedicaldiagnosis.com)
 • Stroke är ett samlingsnamn för att hjärnan får en plötslig påverkan av en blödning eller en infarkt. (akademiliv.se)
 • Om barn med cerebral pares, om trygga barnmorskor, hur undvika komplikationer efter hjärtinfarkt och stroke och om appen Tät.nu Så såg blandningen av regional forskning ut när fyra forskare från Region Jämtland Härjedalen pratade forskning i fredags. (regionjh.se)
 • Inom ett år från sin första hjärtinfarkt är det tio procent som fått en andra infarkt, och siffran för stroke ligger på tolv procent. (regionjh.se)
 • I214W Akut subendokardiell infarkt med annan lokalisation, köpa celebrex pa natet i sverige. (videoexplorers.com)
 • De diffusa symtomen, som kognitiv dysfunktion, stämningssjukdomar och fatigue, tillskrivs ofta en inflammatorisk genes, medan de fokala, ofta akut insättande symtomen, som cerebral infarkt och epileptiska anfall, tros bero på trombotisering och hyperkoagulabilitet. (bestprac.se)
 • Vid CNS skador som vid bl a cerebral infarkt, trauma, hjärntumörer och metastaser, läcker S-100 ut både i likvor och serum. (regionhalland.se)
 • Hypofysinsufficiens /central hypotyreos (p.g.a. hypofystumör, skador efter cerebral cirkulationssvikt, skalltrauma, infektion). (praktiskmedicin.se)
 • 3680 patienter =35 år gamla som haft "nondisabling cerebral infarction" inkluderades och följdes under två år. (lakemedelsverket.se)
 • Infarkt i bakre skallgropen (hjärnstam eller cerebellum) utgör c:a 3% av alla yrsel på en akutmottagning och 0,7% av alla med isolerad yrsel (4). (medicinskapm.se)
 • verg ende ( transient , transitory ) st rning i blodfl det till en del av hj rnan, s kallad cerebral ischemi {uttal: serebra l isjemi }, vilket g r att denna del av hj rnan drabbas av tillf llig syrebrist. (psykologiguiden.se)
 • Artikeln beskriver sjukdomen, såsom kronisk cerebral ischemi. (easymedicaldiagnosis.com)
 • Obs dock att förhöjt TSH normalt finns i konvalescensfasen efter icke-tyroideasjukdom (ex.v. influensa, pneumoni, infarkt). (praktiskmedicin.se)
 • Vid subacut tromboembolism förekommer en ökning av höger ventrikel- och respirationsfel, tecken på infarkt lunginflammation. (greeleymedcare.com)
 • Överväg ytterligare avledningar vid misstanke om posterolateral infarkt eller högerkammarinfarkt. (ekg.nu)