• PrRP20 stimulerar till utsöndring av prolaktin, men binds också vid särskilda cellytereceptorer, G-proteinkopplade receptorer, hGR3/GPR10. (wikipedia.org)
  • Forskningen visar likheter mellan två stora grupper av cellytereceptorer, så kallade G-proteinkopplade receptorer (GPCRs) och receptortyresinkinaser (RTKs). (doktorn.com)
  • Kunna noggrant redogöra för effekter av cellytereceptorer på genexpression. (docplayer.se)