• Momentet omfattar livets molekylära och cellulära grundläggande funktioner med särskild fokus på mekanismer som möjliggör utveckling av en multicellulär organism (tillväxt och ärftlighet, interaktioner mellan celler, cellrörelse och transport samt cellspecialisering). (ki.se)
  • Genom att kontinuerligt mäta ett större antal enskilda celler över tid kan forskare med hjälp av HoloMonitor analysera och förstå olika cellprocesser som celltillväxt, celldelning och cellrörelse hos enskilda celler. (biostock.se)
  • Vi tror att Eph och ephriner är viktiga för cellrörelse och kan vara viktiga mål för att förhindra metastaser bröstcancer. (lionsforskningsfond.se)
  • Förra veckan meddelade Phase Holographic Imaging att man har ingått avtal med ett forskningsinstitut i Australien för att studera hur syrebrist påverkar cellrörelse och tumörers benägenhet att bilda metastaser. (biostock.se)