• TK1 närvaro i celler är en indikator på en aktiv cellproliferation, och ökade nivåer i blodet kan indikera en celldöd av celler med aktiv cellproliferation till följd av, till exempel, terapeutisk cellgiftsbehandling. (aktiespararna.se)
 • Om en mol har varit föremål för mekaniska skador, är det en aktiv cellproliferation av melanocyter, i syfte att återställa dess integritet.I fallet med genetiska, hormonell eller immunologisk predisposition till uppkomsten av humana tumörer sådan mol kan utvecklas till melanom. (healthtipsing.com)
 • Våra resultat visar att minskad kalciumöverföring påverkar mitokondrieaktivitet, cellproliferation (celldelning med nybildning av likartade celler) och autofagi (process i vilken cellens utslitna beståndsdelar bryts ner och återvinns). (neurologiisverige.se)
 • Exempel på projekt är molekylära signalsystem som reglerar cellproliferation, apoptos och hormonsekretion hos L-celler. (exjobb.com)
 • När epidermala celler infekteras med HPV resulterar det i cellproliferation och en förtjockad vårtpapel i huden. (medibas.se)
 • I allmänhet främjar androgener proteinsyntes och cellproliferation i mål- och reproduktionsvävnader. (beststeroidraws.com)
 • Ursobolen ökar också tillväxtfaktorn IGF1 vilket i sin tur aktiverar AKT-signalvägen, som leder till ökad cellproliferation & proteinsyntes via mTOR som leder till hypertrofi i skelettmuskulaturen, vilket innebär muskeltillväxt! (martinajohansson.se)
 • Östrogen och progesteron orsakar även en fortsatt cellproliferation. (netdoktorpro.se)
 • Sådana effekter är till exempel antiinflammatoriska, antioxidativa, reducerad cellproliferation och förbättrad vaskulär funktion. (netdoktorpro.se)
 • Vitamin D undertrycker T-cellreceptor-inducerad T-cellproliferation och förändrar deras cytokinexpressionprofi. (newsaboutdisease.com)
 • HPV:s carcinogena egenskaper är framför allt relaterade till två virala proteiner, E6 och E7, som genom bindning till p53 och Rb i cellen förhindrar celldöd och leder till oreglerad cellproliferation. (cancercentrum.se)
 • Somatostatin är ett endokrint hormon som bukspottskörteln frisätter, som hämmar (=förhindrar eller minskar) frisättningen av insulin och glukagon från bukspottskörteln, och påverkar cellproliferation och frisättningen av neurotransmitter, samt b.la. leverns glykogennivåer. (pluggakuten.se)
 • Den finns i två modeller: EZ READ 400 ELISA dedicerad för just Elisa samt EZ READ 400 RESEARCH som erbjuder ytterligare applikationer som total protein, cellproliferation utöver Elisa. (labvision.se)
 • DiviTum® mäter aktiviteten hos enzymet tymidinkinas (TK), vilket reflekterar cellproliferation och är starkt korrelerat med tumörtillväxt. (aktiespararna.se)
 • Forskare visade att oregelbunden olivolja är förknippad med högre förekomster av godartade brösttumörer och samtidigt med en minskning av aktiviteten hos p21Ras onkogen, vilken spårar okontrollerad cellproliferation och stimulerar tillväxten av tumörer. (medical-diag.com)