• De är särskilt viktiga för kroppens hormonproduktion samt viktiga funktioner i kroppens cellmembran. (spelmansforbund.org)
 • Det är en beståndsdel i det goda kolesterolet och en så kallad fosfolipid, som är en av de viktigaste byggstenarna i kroppens cellmembran. (kurera.se)
 • Fördelen med krillolja är att de inte behöver brytas ner av enzymer i tunntarmen och behöver inte omstruktureras av levern, som triglycerider måste innan de kan tas upp av kroppens cellmembran. (lifebutiken.se)
 • Ultra EFA tillför ett brett spektrum av de essentiella fettsyrorna omega -3, -6 och -9 som bland annat behövs för kroppens cellmembran och för produktionen av eikosanopider. (naturligt.se)
 • En Liposom är en liten bubbla eller vestikel som består av samma material som ett cellmembran. (ravarubutiken.se)
 • En Liposom är en liten och rund fettbubbla (vesikel) med en diameter mellan 25 och 100 nanometer, som är gjord av samma material som ett cellmembran. (ion-silver.com)
 • I studier på möss har forskare sett att excentrisk träning skadar cytoskelettet och muskelfibrernas yttre cellmembran. (runnersworld.se)
 • Är ett viktigt och effektivt skydd för hudens cellmembran mot angrepp av fria radikaler. (hudoteket.se)
 • Dessa fria radikaler kan bildas i cellernas mitokondrier, cellmembran, cystosol (cellvätska) och andra organeller. (medox.no)
 • DHA skyddar cellmembran och DNA från oxidation av fria radikaler. (kostdemokrati.se)
 • Det onda kolesterolet (LDL), som är en transportform för kolesterol i blodet, har också ett cellmembran som lätt angrips av fria radikaler. (immun.se)
 • Natrium, samma ämne som finns i vanligt salt, transporteras ständigt fram och tillbaka över våra cellmembran i utbyte mot protoner.Transporten reglerar natriumnivåer, cellvolym och pH, viktiga parametrar för att alla våra celler ska fungera normalt. (mynewsdesk.com)
 • Omega 3-fettsyror ingår som viktiga beståndsdelar i våra cellmembran och med- verkar i inflammationssystemet, deltar i regleringen av hjärt-kärlsystemet och behövs för nervsystemets funktioner. (body.se)
 • Forskare har hittat molekyler på Saturnus största måne, Titan, som i teorin kan bilda cellmembran. (illvet.se)
 • Toxinet TisB sätts in i bakteriens cellmembran och orsakar depolarisering, vilket i sin tur stimulerar persistens. (uu.se)
 • Rod MacKinnon , professor vid Rockefelleruniversitet och Nobelpristagare i kemi, talar om jonkanaler, ett slags proteiner som sitter i nervcellernas cellmembran och som gör att nervimpulserna kan fortplanta sig i vår kropp. (mynewsdesk.com)
 • Människans kropp är så avancerad att det inte räcker med att cellerna delar sig, alla celler måste ju få sina utseenden och funktioner, som faktiskt har ju samma grundstruktur med cellmembran, cytoplasma och kärna, men ändå så är dom väldigt olika. (mimersbrunn.se)
 • skapandet av starka cellmembran runt cellerna i denna kropp. (hipermercadonatural.com)
 • Det behövs bland annat för att stabilisera och bygga upp cellmembran, de skal som skyddar cellerna. (kurera.se)
 • Dessutom möjliggör detta för påvisande av långsamt diffunderande enheter, vilket är en vanlig egenskap hos proteiner som uttrycks i cellmembran. (jove.com)
 • När viruspartiklar lämnar en värdcell för att sprida sig till nya celler tar de med sig en del av värdcellens proteiner och cellmembran. (ki.se)
 • Innehållet består av ceramider, kolestrol och MSM som ska stärka hudens cellmembran samtidigt som den verkar lugnande. (daisybeauty.com)
 • Biologiskt membran Jämviktspotential Membranproteiner Wikimedia Commons har media som rör Cellmembran. (wikipedia.org)
 • Våra studier riktas mot cellulär dynamik av dessa receptorer (rörlighet i cellmembran, internalisering från membran till cytoplasma, och interaktion med lipider i cellmembranet) med en teknik utvecklad i laboratoriet, fluorescence correlation spectroscopy (FCS). (ki.se)
 • För djur är fett viktigt vid bildandet av cellmembran och hormoner och det fungerar som bärare av vitaminer. (aak.com)
 • Att vi behöver fett är självklart då det bland annat behövs för våra cellmembran och i uppbyggnaden av hormoner. (safe-education.se)
 • Inkapslade i sitt naturliga cellmembran får du här antioxidanter och vitaminer i levande aktiv form. (bokadirekt.se)
 • antioxidanter och vitaminer inkapslade i växtens cellmembran. (ekolea.se)
 • Ett cellmembran, med några typiska sorters molekyler. (wikipedia.org)
 • Vi kommer att tillämpa avancerad molekylär modellering för att undersöka hur molekyler passerar ett cellmembran och hur svår passagen är beroende på lipidsammansättningen i membranet. (chalmers.se)
 • Den är inte bara en beståndsdel i alla cellmembran, den fungerar också som en intracellulär budbärare, som reglerar signalproteiner. (fitnessbutiken.se)
 • Vävnad består av celler vars cellmembran och inre organeller fungerar som små ytor där ljus kan reflekteras och byta riktning. (dissertations.se)
 • Detta ger en bra källa till omega-3 fettsyror som kan bidra till att upprätthålla integriteten i huden och cellmembran. (klokast.se)
 • Genomträningligheten av cellmembran i huden ökar med hjälp av ultraljudet som driver in det applicerade läkemedlet i vävnaden. (hundkuranten.se)
 • Det gick även att se förändringar av proteinstrukturer i muskelfibrernas cellmembran och cellskelett hos snarkare och sömnapnépatienterna. (doktorn.com)
 • skada på deras cellmembran och frisättning av det röda blodfärgämnet (hemoglobin). (ne.se)
 • Aluminium kan också skada gälens cellmembran, vilket leder till en ökad förlust av joner. (havochvatten.se)
 • Hans-Christian och Niklas pratar om allt från polaritet, VSEPR teori, cellmembran, kvantprickar, Niklas syn på bacon, samt djärva startup-ideer för hotellbranschen. (tunein.com)
 • Dessa livsmedel hjälper din lever att producera ett läkemedel som hindrar vätska från att bygga upp med din cellmembran. (hipermercadonatural.com)
 • aminosyror, peptider och polypeptider som är komponenter av nerv cellmembran, essentiella fettsyror (EFA) fleromättade att människan inte kan syntetisera själv. (klokast.se)
 • Föreläsningar · 20 min · Jon Kapla om hur sockermolekyler interagerar med cellmembran i växter. (urplay.se)
 • Ditt arbete kommer att fokusera på molekylära studier av hur Hg-komplex med tiolföreningar interagerar med sådana bakteriers cellmembran. (mynetworkglobal.com)
 • hindrar skador i cellulära komponenter, speciellt DNA och cellmembran. (kurera.se)
 • cell , inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer. (ne.se)
 • Tre timmar senare ramlade jag och Olle ner i våra sängar, fullständigt slut i huvudet och nedkylda till minsta lilla cellmembran. (lotten.se)
 • Alla cellmembran i kroppen består till cirka 50 procent av fosfolipider. (naturligt.se)
 • Fosfolipider är lika livsnödvändiga som vatten och deras främsta funktion är att fungera som byggstenar i våra cellmembran, medan triglyceridernas främsta funktion i kroppen är att användas som energikälla. (lifebutiken.se)