• En biologisk (organisk) kropp r uppbyggd utav celler, med cellk rna, som inneh ller kromosomer, arvsanlagen. (islamguiden.com)
 • Dessa organiska celler inneh ller allts det som kallas f r gener, vilka r ordnade linj rt i de kromosomer som finns i cellk rnan. (islamguiden.com)
 • De best r av celler utan specifika delar, s som cellk rna. (varldenshaftigaste.se)
 • Eukaryoter (best ende av celler med cellk rna) har funnits p jorden i ver 2 miljarder r. (fysik.org)
 • V r hj rna har helt enkelt blivit tr nad p att hantera komplexitet, det har blivit fler yrken d r vi arbetar mer med hj rnan n h nderna. (boksidan.net)
 • DNAet packas t tt i cellk rnan med hj lp av basiska proteiner s.k. histoner . (solunetti.fi)
 • Dessa kromosomer, best ende av gener, inneh ller d rmed olika molekyler (olika variationer av sammanslagna atomer), av tv sorter, nukleinsyror och proteiner och h r spelar nukleinsyrorna DNA och RNA en stor roll. (islamguiden.com)
 • I hans experiment, samt senare liknande, har man framst llt alla byggstenar som beh vs f r nukleinsyror (DNA och RNA), proteiner och cellmembran. (varldenshaftigaste.se)
 • Vi har ca hundra miljarder hj rnceller, s.k. neuroner, var och en best r av en cellk rna (v ra sm gr ), de inneh ller v r genetiska information. (boksidan.net)
 • Individ med tv lika (homologa) upps ttningar kromosomer i cellk rnorna. (metla.fi)
 • Det stora budskapet i Johans bok r att vi kan p verka v r hj rna, ju mer vi anv nder den desto fler f rbindelser skapar vi. (boksidan.net)
 • Den Cas9-baserade metoden har sedan omkring 2012 inneburit v sentligt mer preciserad och p litlig teknik f r att p verka DNA-str ngar i cellk rnor . (apg29.nu)