• En cellkärna eller nukleus är en struktur i celler, som är insluten i ett membran, och innehåller huvuddelen av cellens arvsmassa. (wikipedia.org)
 • De flesta celler i människokroppen har en cellkärna, men vissa celler (såsom skelettmuskelceller) har flera kärnor, och mogna röda blodkroppar har inga cellkärnor. (wikipedia.org)
 • De organismer vars celler har cellkärna, bland annat växter och djur, klassificeras som eukaryota organismer, medan de som saknar cellkärna (bakterier och arkéer), kallas prokaryoter. (wikipedia.org)
 • Celler med cellkärna är eukaryota och celler utan cellkärna är prokaryota . (genteknik.nu)
 • Prokaryota celler har ingen cellkärna men det har eukaryota celler. (ne.se)
 • Jag kommer även att göra gällande att obefruktade äggceller, i vilka en cellkärna från en mogen mänsklig cell har transplanterats in( 3 ) eller som har stimulerats till delning och vidareutveckling genom partenogenes, även omfattas av begreppet mänskliga embryon, eftersom användningen av dessa tekniker leder till att totipotenta celler utvinns. (europa.eu)
 • Eukaryota celler har en cellkärna. (naturvetenskap.org)
 • Skyttelvektorer kan växa både i bakterier och eukaryotiska celler (celler från högre organismer med cellkärna). (kostdemokrati.se)
 • Zebrafisken används exempelvis mycket för forskning om embryonalutveckling, jästcellen är en bra modell för hur celler med cellkärna fungerar och backtraven kan avslöja mekanismer i viktiga grödor och trädarter, berättar Magnus Rosenquist, forskningssekreterare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. (forskning.se)
 • Finns i cellkärnan i alla dina celler som har cellkärna. (ugglansno.se)
 • Prokaryota celler är enkla celler utan cellkärna . (blogg.se)
 • Eukaryota celler har cellkärna och har dessutom olika funktioner. (blogg.se)
 • Att alla celler har en cellkärna. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Blodplättar är celler som saknar cellkärna och som inte tillverkar egna proteiner, säger Olof Gidlöf. (lu.se)
 • Människans celler har cellkärna och tillhör därför denna grupp. (ugglansno.se)
 • 1967 publiceras Lynn Margulis artikel där hon lägger fram en hypotes om att celler med cellkärna har sitt ursprung i en symbios mellan två celler. (vetenskapspedagogen.se)
 • Inga celler med cellkärna har av sig själva utvecklat den egenskapen. (vetenskapspedagogen.se)
 • Alger består av en eller flera celler med en cellkärna och klorofyll. (web-apotek-sverige.life)
 • I nästan alla celler har vi en cellkärna med ca 25.000 gener. (elsabrithen.com)
 • Denna saknar cellkärna, precis som erytrocyten. (wikipedia.org)
 • Där figuren självklart traskar runt den rosa kanten på en cellkärna, saknar en apa så mycket mer än sin far och lätt accepterar att ett foster plöstligt upplöses i cocacola, och lämnar en stor gravid mage kvar som ett ständigt fysikt minne. (sverigesradio.se)
 • Dessa saknar cellkärna som finns hos högre organismer. (skolvision.se)
 • De saknar cellkärna. (slideplayer.se)
 • Den prokaryota cellen saknar cellkärna, så den enda DNA-strängen ligger fritt i cellvätskan. (naturvetenskap.nu)
 • Organismer som saknar cellkärna, bakterier och arkéer, är i princip inte medräknade. (brattnet.com)
 • De två första saknar cellkärna och det krävs mikroskop för att se dem. (ugglansno.se)
 • Spirulina är en mer primitiv organism genom att denna alg saknar en riktig cellkärna, vilket innebär att chlorella med en äkta nukleid (cellkärna) har en högre kvalitet av RNA och DNA. (dcg.se)
 • De flesta organismer med cellkärna är diploida, men fler uppsättningar förekommer, t.ex. (nrm.se)
 • Alla nu levande organismer har traditionellt delats upp två grupper baserat på sina cellulära egenskaper: prokaryoter (utan cellkärna) och eukaryoter (med cellkärna). (uu.se)
 • De äldsta kända formerna av liv på jorden uppstod för mer än 3,5 miljarder år sedan, i form av encelliga organismer utan cellkärna. (nyteknik.se)
 • Så småningom uppstod encelliga eukaryota organismer med cellkärna och cellorganeller. (skolvision.se)
 • Studien omfattar bara organismer med cellkärna. (brattnet.com)
 • Bakterier är mikroskopiskt små, encelliga organismer utan cellkärna. (herbalista.se)
 • En cellkärna är den innersta delen av cellen hos eukaryota organismer. (apotekvarer-sverige.life)
 • Det är den största encelliga organismen som bara har en cellkärna. (tangbloggen.com)
 • Ur denna tar man fram den cellkärna, där cellens alla arvsanlag (gener) ligger. (henrikbranden.se)
 • Det mänskliga DNA:t är lokaliserat till cellkärnan och i princip så kan man likna en cellkärna med ett kontrollrum fyllt av manualer (DNA) som talar om cellens sammansättning och hur dess maskineri ska byggas ihop. (lu.se)
 • En cell består även av mitokondrier, ribosomer och en cellkärna som styr cellens alla funktioner. (studera.com)
 • Arvsmassan (kromosomen) i prokaryoter skyddas inte av någon cellkärna, utan ligger fritt i cellen (oftast uppsnurrat kring sig självt för att spara plats, så kallad supercoiling ). (naturvetenskap.org)
 • Eftersom prokaryoter inte har någon cellkärna ligger kromosomen fritt i cellvätskan. (naturvetenskap.nu)
 • Processen kallas somatisk cellkärneöverföring, vilket innebär att en cellkärna med dna flyttas till ett ägg där kärnan avlägsnats. (nyteknik.se)
 • En omogen granulocyt har en mer sammanhängande cellkärna och kallas stavkärnig. (haromi.se)
 • Djurcellen har cellkärna och är därför eukaryot . (ne.se)
 • Växtcellen har precis som djurcellen sitt DNA i en cellkärna och är därför eukaryot. (ne.se)
 • Hjärnbarkens nervceller består av en cellkropp med cellkärna och dendriter. (extrude.se)
 • Neuronen består av en cellkärna omgiven av korta nervtrådar, dendriter, som samlar in information, som kan vara exciterande eller hämmande. (pedagogiskamagasinet.se)
 • cellbiologi) litet avgränsat område i en eukaryot cellkärna vilket färgas mörkare vid vanliga histologiska prepareringar och som innehåller protein och RNA och där ribosomer tillverkas. (intuitiveparenting.info)
 • I en cellkärna sker hela tiden minst 50 miljoner interaktioner inom och mellan de olika kromosomerna, vilket ger stabilitet åt cellen. (ki.se)
 • Genom att ersätta cellkärnan i en äggcell med en cellkärna från en tarmcell kunde John B Gurdon se att i och med den mängd information som fanns i cellen så utvecklades det ett grodyngel, trots att det inte var den ursprungliga cellen. (doktorn.com)
 • Från jorden till universum, från cellkärna till membran, en våg. (thereserenaker.se)
 • Forskningen i gruppen kan indelas i två delar: grundforskning, som är fokuserad på undersökning av proteasers roll i cellkärna-mitokondrie signalering vid apoptos. (ki.se)
 • Dessa semi essentiella ämnena är byggnadstenar som är viktiga för cellkärna. (veterinarbutiken.se)
 • Dessa är större än bakterieceller och har en avgränsad cellkärna där kromosomerna ligger. (skolvision.se)
 • På så sätt får man ett ägg med en cellkärna, som inte bär sina egna arvsanlag utan arvsanlagen från den individ som ska klonas. (henrikbranden.se)
 • I varje cellkärna ligger hela vår arvsmassa lagrad, vårt DNA. (slideplayer.se)
 • Om det som studien visar är slumpen som dominerar när en cells arvsmassa i cellkärna och mitokondrier muterar, motiverar detta ett antal reflexioner. (anthropocene.live)
 • Det är som sagt fullständigt utmattande redan när man, som jag själv, fått en första liten inblick i de intrikata kemiskt-biologiska händelseförlopp som leder från hur de olika generna i vår arvsmassa, som är lagrad i varje cellkärna, "uttrycks" (dvs. (annikadahlqvist.com)
 • En nervcell består av en mottagardel (dendriter), en cellkropp med cellkärna och arvsanlag samt en sändardel (axonet). (catarinariedel.se)
 • Axolagostik: En lago som kopplas mellan ett axon och en cellkärna. (wikipedia.org)