• Elocta är ett fullt rekombinant fusionsprotein som produceras från en human cellinje utan tillsats av humant eller animaliskt protein. (mynewsdesk.com)
 • Vi kommer i projektet att använda oss av en human cellinje där vi kan mäta hur olika former av vår adjuvans aktiverar cellerna som är en modell för antigenpresenterande celler, en viktig målcell för adjuvanseffekt. (cancerochallergifonden.se)
 • Läkaren hade tagit patent på hans cellinje och sålt den till läkemedelsgiganten Sandoz. (aftonbladet.se)
 • Vi har tagit fram en cellinje som gör att vi kan se hur immunsystemet reagerar på kemikalier, på ett väldigt prediktivt sätt. (relevans.net)
 • Vi uttrycker våra reagens i en cellinje, och har sedan ett reningsprotokoll för att få fram färdig produkt, laminin. (ssci.se)
 • Processen fortsätter genom genmanipulation av en lämplig cellinje som uttrycker ett protein som kan matcha de kritiska kvalitetsattributen så långt det är möjligt. (biogen.se)
 • MPR-vaccinet är förorenat med mänskligt DNA från en cellinje där rubellavirus odlas. (vaccin.me)
 • Influensavirus odlas vid enstaka laboratorier, främst i en cellinje från hundnjure, Madin-Darby Canine Kidney (MDCK)-celler. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vi har varit intresserade av denna gen i flera år och bestämde oss slutligen för att inaktivera genen med CRISPR-Cas9 teknologin i en mänsklig cellinje , förklarar Shady Younis, som utförde denna forskning som en del av sina doktorandstudier. (orebronyheter.com)
 • I medicinsk forskning, finns en mycket känd cellinje som kallas HeLa, vilken har utvecklats från livmoderhalscancer-celler från Henrietta Lacks. (wikipedia.org)
 • Bland annat har han skapat en cellinje med normala så kallade duktala celler - epitelceller från det gångsystem som leder ut bukspottet ur körteln - och lyckats omvandla dem till cancerceller. (ki.se)
 • CHO-celler 0 frågor Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. (lookformedical.com)
 • Slutligen var C4-2B cellinje härledd från en benmetastas efter orthotopic transplantation av C4-2-celler i nakna möss [9], [10]. (kronisksjukdom.com)
 • Droppreparat med Burkitt lymfom-celler från en virusproducerande cellinje (P3HR1) (bil 16) fixeras i aceton. (folkhalsomyndigheten.se)
 • För att göra en sjukdomsspecifik iPS-cellinje tog Daley och kollegor celler från en sjuk patient och blandade dem med ett godartat virus som introducerade vad de kallade "omprogrammeringsfaktorer" för att inducera cellerna att bli pluripotenta, nästan som en omvänd teknikprocess som Omprogrammerar cellerna tillbaka till ett för-specialiserat tillstånd. (medical-diag.com)
 • Detaljerna behöver vi inte gå in på - men går ut på att få antikroppsproducerande B-celler att smälta ihop med B-cellscancerceller för att få en cellinje som växer bra i cellkultur och producerar den rätta antikroppen. (onunicornsandgenes.blog)