• I blåsorna kan det nämligen finnas både färdiga proteiner och genetiskt material, som andra celler kan plocka upp. (it-halsa.se)
 • I detta program används en bred definition, som inkluderar rekombinanta proteiner och andra makromolekyler, antikroppar, vacciner, blodoch plasmaprodukter, icke-rekombinanta proteiner från cellodlingar samt odlade celler och vävnader. (docplayer.se)
 • Spridningen kan bromsas i experiment med odlade celler. (it-halsa.se)
 • ES cellerna skapas genom att celler från det tidiga befruktade embryon (överblivna vid provrörsbefruktning), har kunnat odlas i relativt stor skala i labb. (ki.se)
 • Cellerna som odlas är mogna celler och de har i tinat tillstånd en begränsad livslängd. (ki.se)
 • De odlade mogna cellerna från donatorn backas tillbaka till ett stamcellsstadium genom att nyckelfaktorer för omogna celler överuttrycks. (ki.se)
 • De få celler som klarat sig bildar snabbt små öar, kolonier, av stamceller bland de övriga cellerna och kan därmed plockas manuellt eller maskinellt för att sedan odlas och studeras. (ki.se)
 • De som odlar celler är väldigt noga med hur man hanterar cellerna. (ki.se)
 • I det här projektet vill vi ta reda på om cellerna har återfått sina ursprungliga naturliga egenskaper och därmed är mer lämpliga för att bedöma effekten av kemikalier än traditionellt odlade celler. (forskautandjurforsok.se)
 • Ja, då är cellerna tagna och odlade från den skadade, då stämmer det immunologiskt, säger Lars Kölby. (nyteknik.se)
 • Resultaten visar att förändringar i telomerernas längd hos de odlade cellerna styrs av telomerernas ursprungliga längd, medan längden på telomererna hos barnen visade sig ärvas från fadern hos både söner och döttrar. (mynewsdesk.com)
 • Förhoppningen är nu att man inom några år ska kunna använda den här vävnaden till att antingen klä väggarna på dagens tarm-urinblåsor, eller för att skapa en helt ny konstgjord urinblåsa från de odlade cellerna. (sverigesradio.se)
 • Phase Holographic Imagings flaggskeppsprodukt HoloMonitor är ett kraftfullt instrument, en s.k. cytometer, som möjliggör långtidsstudier av celler genom att med några minuters mellanrum fotografera cellerna i en optimal tillväxtmiljö. (biostock.se)
 • Cellerna i ögat överlever längre och mängden sönderfallande och döda celler minskar. (xn--blbrsjuice-s5ak.se)
 • I den fjärde av avhandlingens artiklar visar hon sedan att när den polymera ytan oxideras faller den sönder i små bitar och de odlade cellerna lossnar. (liu.se)
 • Viruset infekterar kroppens celler, där genen kan ge upphov till det önskade proteinet, som i sin tur sätter igång ett immunsvar. (ki.se)
 • Efter det tidigaste stadiet från embryonala stamceller sker gradvis mognad (differentiering) till olika typer av celler som kommer att anlägga kroppens organ. (forskautandjurforsok.se)
 • Selen förekommer i kroppens alla celler. (shopping4net.se)
 • Epitelceller 0 frågor Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor. (lookformedical.com)
 • Gurkmeja (Turmeric, Curcumin) har bevisat skyddande egenskaper på kroppens celler. (elixir.nu)
 • De innehåller essentiella fettsyror för kroppens celler och andra processer i kroppen. (dalaglitter.com)
 • Studier på människor visar att den stärker immunförsvaret, skyddar kroppens celler samt bidrar till att avgifta kroppen från tungmetaller. (eclipsebiofarmab.se)
 • Antioxidanter är kemiska molekyler som förebygger oxidation i kroppens celler. (wordpress.com)
 • Det är här de viktiga antocyaninerna sitter - naturliga antioxidanter som bidrar till att skydda kroppens celler mot oxidativ stress. (medox.hk)
 • Substanser som påvisats i grillat kött, alkohol, kaffe och cigarettrök kan ge upphov till skadliga förändringar i odlade nervceller. (mynewsdesk.com)
 • Man kan få odlade neuroblastomceller att differentiera genom att tillsätta bl.a. sådana tillväxtfaktorer som leder till utveckling av sympatiska nervceller i fostret. (dissertations.se)
 • Bryggan kommer att kompletteras med transplantat av odlade humana Schwann-celler (gliaceller), den typ av celler som normalt omger nervceller och där har en stödjande funktion. (vardfokus.se)
 • Vi såg att exosomer från patienter kunde tas upp av odlade nervceller och skickas vidare till andra nervceller. (it-halsa.se)
 • Celler utvecklas till att bli nervceller med hjälp av proteiner som fungerar som "gas" och för utvecklingen framåt. (vetenskaphalsa.se)
 • Myt1l fungerar på det sättet både i försök med omprogrammering av celler och vid en normal utveckling av nervceller i hjärnan, säger forskaren Henrik Ahlenius vid Lunds Stamcellscentrum. (vetenskaphalsa.se)
 • Forskarna tog ut några av dem och odlade dem i petriskålar. (illvet.se)
 • Forskarna har använt en ny Nobelpristippad teknik, CRISPR/Cas9, för att att konstruera en sorts målsökande molekylär robot, som kan ta sig in i celler och bland flera miljarder dna-byggstenar i arvsmassan lokalisera och klippa sönder sjukdomsanlaget (se även faktaruta). (unt.se)
 • Den "molekylära robot" som forskarna konstruerat har prövats i försök på odlade bindvävsceller - både från friska personer och från personer med den svenska mutationen - och som en injektion direkt i hjärnorna på så kallade transgena möss, som med speciell teknik försetts med det mänskliga sjukdomsanlaget. (unt.se)
 • Försöken är hittills gjorda på odlade celler i laboratoriet men forskarna kommer att gå vidare med djurförsök. (vetenskaphalsa.se)
 • Celler som dör är borta för alltid men genom att implantera plattor med nanotrådar tror forskarna att det skulle kunna vara möjligt att, i kombination med de positiva substanser som gliacellerna redan producerar, skapa extra gynsamma förhållanden för de kvarvarande nervcellerna eftersom de trivs att växa på nanotrådar. (vetenskaphalsa.se)
 • I den aktuella studien, som publiceras i Cell Stem Cell , odlade forskarna en viss typ av stamceller från hjärnan och kunde visa att MYCN snabbt kunde göra om dessa till cancerceller. (barncancerfonden.se)
 • Även om flera olika forskare runt om i världen har försökt att framställa en konstgjord urinblåsa så har ingen ännu lyckats visa att de celler de odlat i laboratoriet kan fungera när de stoppas in i kroppen igen, säger Jenny Southgate, professor i cellbiologi vid universitetet i York, som är en av forskarna bakom den nya upptäckten. (sverigesradio.se)
 • Forskarna använde sig av celler från en 57-årig manlig patient som hade diagnosticerats med familjär Alzheimers och hans 33-åriga dotter som hade visat de första symptomen på sjukdomen. (genteknik.se)
 • Med hjälp av de odlade nervcellerna kunde forskarna bekräfta tidigare observationer från studier på möss, nämligen att genetiska förändringar i genen som kodar för proteinet betaamyloid leder till plack. (genteknik.se)
 • Forskarna gick vidare med att rena fram exosomer från Alzheimerpatienters hjärnvävnad och undersöka om dessa kunde tas upp av celler som forskarna odlade i laboratoriet. (it-halsa.se)
 • Forskarna behandlade odlade celler med olika substanser som hindrar att exosomer bildas, släpps ut eller tas upp av andra celler. (it-halsa.se)
 • Analyserna av vilka molekyler som utvecklas i växtens celler jämförs med sensoriska analyser utförda av Restaurang- och hotellhögskolan. (oru.se)
 • Den process där omogna celler utvecklas till t.ex. (dissertations.se)
 • Därefter var C4-2 sublinje härledd från en tumör som utvecklas i kastrerade nakna möss injicerade med LNCaP-celler. (kronisksjukdom.com)
 • Bilden till vänster visar en stor grupp så kallad koloni av iPS celler, så det ser ut om man tittar på dem med vanligt ljusmikroskop. (ki.se)
 • Små molekyler som stör cellernas skydd mot skadliga syreföreningar dödar cancerceller samtidigt som friska celler överlever, visar forskare vid bland annat Karolinska Institutet och LiU i en ny studie i Science Translational Medicine. (liu.se)
 • Resultaten från denna och tidigare studier visar sammantaget att antioxidanter visserligen skyddar friska celler från fria radikaler som kan omvandla dem till cancerceller - men så fort en tumör uppstått kan antioxidanter skydda även tumören. (dinamediciner.se)
 • Inaktiveringen av ZC3H11A hade dock liten effekt på cellförökning, vilket visar att denna gen inte är nödvändig för tillväxten av dessa humana celler. (orebronyheter.com)
 • De transcriptomes visade också att 457 gener visar ökat uttryck och 246 gener visar minskat uttryck i C4-2B jämfört med LNCaP-celler. (kronisksjukdom.com)
 • Tidigare laboratorieförsök har visat att substanser som slår ut båda skyddssystemen samtidigt dödar även friska celler och ger svåra biverkningar. (liu.se)
 • Jag har visat att celler som helt saknar PKC-alfa fortfarande kan differentiera då de behandlas med tillväxtfaktorer. (dissertations.se)
 • Forskargruppen har visat att ZC3H11A är ett stress-inducerat RNA-bindande protein och därför tycks vara en del av en tidigare okänd mekanism för hur celler hanterar stress. (orebronyheter.com)
 • I den nu publicerade studien har de visat att så är fallet om man inaktiverar ZC3H11A i odlade celler. (orebronyheter.com)
 • I ett VR-projekt har vi visat att så kallade "rapportör-celler" (ToxTracker) effektivt kan visa om nanopartiklarna är genotoxiska. (ki.se)
 • 2014). I ett annat projekt (FORMAS) har vi studerat guldpartiklar som anses vara olösliga i celler och visat att de faktiskt kan lösa upp sig i makrofager. (ki.se)
 • Hon och hennes kolleger har visat att det är möjligt att styra odlingen av celler genom att odla dem på olika typer av ledande polymerer. (liu.se)
 • Cellen har sitt ursprung i två andra celler, nämligen myelomcell och lymfocyt. (wikipedia.org)
 • Hybridomteknologin används till andra celler också där det behövs en kombination av två olika celler för att producera det eftersökta ämnet. (wikipedia.org)
 • I blåsorna kan det nämligen finnas både färdiga proteiner och genetiskt material, som andra celler kan plocka upp. (it-halsa.se)
 • Dessa virus behöver ZC3H11A för transport av virus RNA från kärnan till cytoplasman där virusproteinerna kommer att produceras innan virusen kan lämna cellen och infektera andra celler. (orebronyheter.com)
 • Metoden kallas immunocytokemi för celler i kultur och immunohistokemi för vävnader. (ki.se)
 • Den kaskad av händelser som sätts igång av att en tillväxtfaktor binder till sin receptor leder till att cellen börjar skicka ut axoner och dendriter (kallas gemensamt neuriter på odlade celler) och bildar transmittorsubstanser. (dissertations.se)
 • Transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränserna kallas xenotransplantation. (genteknik.se)
 • Men de få celler som klarar omprogrammeringen återgår till ett stamcellsstadium och får därigenom förmågan att dela sig och ge upphov till nya stamceller. (ki.se)
 • Popular Abstract in Swedish Proteinkinas C i nervcellsutveckling Under fosterutvecklingen ska en enda cell, den befruktade äggcellen, ge upphov till alla de högt specialiserade celler som människokroppen består av. (dissertations.se)
 • Olika undergrupper av celler, ofta B-lymfocyter, kan särskiljas, utifrån de olika immunglobulin klasser de ger upphov till. (lookformedical.com)
 • Jämnt antal granulocyt-makrofagföräldrar, myeloida linjerceller och mogna dendritiska celler var högre i 4-1BB- och 4-1BBL-bristande möss, vilket tyder på en negativ funktion, och vi bekräftade detta resultat med benmärgschimärer och i in vitro , där frånvaron av interaktioner mellan 4-1BB och 4-1BBL ledde till ökad differentiering till dendritiska cellstamningar. (mediatekstore.com)
 • Även cellernas fortsatta tillväxt påverkas, några typer av celler stortrivs på ena sidan medan andra går i apoptos - de tar livet av sig. (liu.se)
 • Antigenpresenterande celler 0 frågor En heterogen grupp immunkompetenta celler som förmedlar det cellbundna immunsvaret genom att bearbeta och presentera antigen för T-cellreceptorn. (lookformedical.com)
 • Några av dessa djur är rovdjur och andra dricker saft från växternas celler. (wikipedia.org)
 • Djur med mänskliga celler kan bli framtidens organdonatorer. (njurfonden.se)
 • Även de nya resultaten kunde bekräftas i försök med odlade celler från patienter med malignt melanom. (dinamediciner.se)
 • Den ena är intressant för patienter med synnedsättning där det handlar om att rädda kvarvarande celler så länge det går, så kallade neuroskyddande åtgärder. (vetenskaphalsa.se)
 • Kursen behandlar produktion och separation av radionuklider samt radioaktiv inmärkning av biomedicinskt intressanta molekyler för diagnostisk användning i patienter, PET (positron emission tomography), SPECT (single photon emission computed tomography), laboratorieverksamhet i odlade celler och i försöksdjursverksamhet. (uu.se)
 • Resultaten från vår utförda studie visade att odlade celler från patienter med tjocktarmscancer kan utveckla resistens mot 5-fluorouracil. (cathrinesstiftelse.se)
 • Cancerceller delar sig ofta snabbare än normala celler. (liu.se)
 • De delar sig ofta och andas snabbare än friska celler, vilket leder till att det bildas mycket fria syreradikaler i cancerceller. (liu.se)
 • I laboratorieförsök hade molekylerna lovande effekt på 60 olika former av odlade cancerceller. (liu.se)
 • Antioxidanter skyddar alltså både friska celler och cancerceller från fria radikaler. (dinamediciner.se)
 • Vilken kost vi än väljer att äta är det mycket viktigt att välja endast ekologiska odlade produkter. (rawfoodbyerica.se)
 • Eclipse Biofarmab har en strikt kvalitetspolicy gällande toxiner och föroreningar vilket innebär att vi endast använder oss av odlade mikroalger i slutna processkontrollerade tankar för att möta våra höga kvalitetskrav. (eclipsebiofarmab.se)
 • Detta odlade kött kan lösa "stora problem som världen står inför" enligt en forskare bakom tillverkningen. (dietdoctor.com)
 • Genom att kontinuerligt mäta ett större antal enskilda celler över tid kan forskare med hjälp av HoloMonitor analysera och förstå olika cellprocesser som celltillväxt, celldelning och cellrörelse hos enskilda celler. (biostock.se)
 • I samarbete med forskare på KTH studerar vi i vilken utsträckning nanopartiklar kan lösa upp sig i olika vätskor och i celler samt om det är nanopartikeln eller den frisatta jonen som är orsaken till cellskada (se tex Gliga et al. (ki.se)
 • Föreläsningar · 9 min · Erin Kim om att framställa mjölk, ägg och kött genom att odla celler. (urplay.se)
 • Genom den nya tekniken skulle man kunna ersätta dagens storskaliga djurhållning med fabriker som enbart odlar celler. (netdoktor.se)
 • Då det gäller iPS celler, skapade stamceller, så tillverkas de från celler från en levande donator. (ki.se)
 • Kan tillverkas genom att virus får passera upprepade gånger genom celler från en annan djurart, till exempel kycklingäggceller. (ki.se)
 • Den hyaluronsyra som används i Macrolane och andra Q-meds estetikprodukter tillverkas av odlade celler och förändras sedan på kemisk väg för att inte brytas ner snabbt i kroppen. (unt.se)
 • iPS celler är något så unikt som tillverkade stamceller. (ki.se)
 • Det som doneras är vanligtvis en liten bit hud (ungefär 2x2mm), men iPS stamceller har också tillverkats från blodprover och från celler utvunna ur urin. (ki.se)
 • På Norrlands universitetssjukhus har vi valt att fokusera på odlade stamceller. (regionvasterbotten.se)
 • Det danska forskarlaget med Pia Knuthsen i spetsen har analyserat antioxidanter i form av polyfener i lök, morötter och potatis i dels ekologiskt odlade produkter, dels i produkter som odlats på konventionellt sätt. (wordpress.com)
 • Vinerna produceras under kontroll av Consell Català de la Producció Agraria Ecologica (den katalanska myndighet som övervakar ekologiskt odlade produkter). (amka-group.com)
 • Vi arbetar främst med odlade lungceller och olika metoder för att studera toxiska effekter. (ki.se)
 • Antioxidanter skyddar våra celler från skadligt höga halter av reaktiva ämnen som produceras vid ämnesomsättningen. (xn--blbrsjuice-s5ak.se)
 • Ekologiskt är en odlingsmetod och kan därför certifiera odlade råvaror som ekologiska. (textalk.se)
 • Enligt en dansk studie som nyligen offentliggjorts i American Chemical Societys tidskrift Journal of Agricultural and Food Chemistry är ekologiskt odlade födoämnen inte nyttigare än motsvarigheter som odlats på konventionellt sätt, det vill säga besprutats med bekämpningsmedel och götts med handelsgödsel. (wordpress.com)
 • När en elektrisk spänning läggs över odlingsskålen binder en viss typ av celler bättre vid pluspolen, den oxiderade sidan, och andra bättre vid minuspolen, den reducerade sidan. (liu.se)
 • För ett par år sedan publicerades en vetenskaplig artikel där man visade att de endogena retrovirusen i grisens arvsmassa inaktiverats, men bara i odlade celler. (genteknik.se)
 • Till deras förvåning visade det sig att det blev en drastisk minskning av tillväxten av adenovirus i celler som saknade ZC3H11A jämfört med celler som uttryckte detta protein. (orebronyheter.com)
 • Mycket av den tidiga litteraturen om 4-1BB - 4-1BBL-interaktioner härstammade från studier med agonistantikroppar mot 4-1BB och 4-1BBL-brist ( Tnfsf9 - / - ) -möss 5 , som visade en positiv reglerande funktion i T-cellprimning 6, 7 och föreslog att signaler från 4-1BB kostimulerar T-celler. (mediatekstore.com)
 • Vi har för det ändamålet lånat ut två av våra kontraktsforskningsinstrument och tre Attana applikationsspecialister till HVD Life Sciences, samtidigt som vi odlade celler som aldrig förr i våra laboratorier. (aktiespararna.se)
 • Den annonserade tj nsten avser in vivo studier av diabetes/fetma, ex vivo studier av isolerade adipocyter och makrofager samt in vitro studier av odlade adipocyter. (vakanser.se)
 • Vanliga celler med denna roll är makrofager, dendritis ka celler, langerhansceller och B-lymfocyter. (lookformedical.com)
 • Vitalinfrysning av celler från amnion, korionvilli- eller fibroblastbiopsier utförs då material kan behövas i framtiden för ytterligare analys. (sahlgrenska.se)
 • Cellulär och molekylär analys av självgenereringen av blodstam-celler. (forskautandjurforsok.se)
 • FISH kan utföras på utstryk från benmärg eller blod (interfas-FISH på interfasceller), alternativt på odlade celler som blir över efter cytogenetisk analys (metafas-FISH på metafasceller). (cancercentrum.se)
 • Diagnosen KML ställs genom morfologisk bedömning av blod- och benmärgsutstryk, samt påvisande av BCR-ABL1-fusionen i celler från benmärg eller blod. (cancercentrum.se)
 • Celler, immobiliserade 0 frågor Mikrobiella, växt- eller djurceller som görs orörliga genom att fästas vid ett fast underlag, vanligen en colonnmatris. (lookformedical.com)
 • Inom bioteknologin används immobiliserade celler vanligen för biokonvertering av något substrat till en viss produkt. (lookformedical.com)
 • Det handlar dels om studier av odlade nervstamceller som överuttryckt Myt1l, dels om analyser av musembryon där uttrycket av Myt1l blockerats. (vetenskaphalsa.se)
 • Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer. (lookformedical.com)
 • Omprogrammerade celler är celler där utvecklingen styrs om från en celltyp till en annan celltyp. (genteknik.nu)
 • Lokalisering av ZC3H11A-proteinet i humana HeLa-celler infekterade med adenovirus. (orebronyheter.com)
 • Växterna i drycken är handplockade i naturen och inte odlade med kemiska bekämpningsmedel. (lifebutiken.se)
 • De LNCaP och C4-2B cellinjer bildar en utmärkt preklinisk modell för att studera utvecklingen av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, eftersom C4-2B celler var härledda från en benmetastas som växte i nakna möss efter ympning med LNCaP-härledda, kastrering resistenta C4-2 celler. (kronisksjukdom.com)
 • Även detta kunde observeras i de odlade nervcellerna. (genteknik.se)
 • Genom att kombinera syntetiska nervimplantat med sådana celler hoppas vi få nervcellerna att överleva och läka bättre. (regionvasterbotten.se)
 • Även om våra försök hittills är begränsade till odlade celler och genförändrade laboratoriemöss är de ett bevis för att själva principen för att selektivt slå ut en sjukdomsgen kan fungera. (unt.se)
 • Blastomerer 0 frågor De odifferentierade celler som bildas vid delning av det befruktade ägget. (lookformedical.com)
 • Eukaryota celler 0 frågor Högre organismers celler, vilka innehåller en riktig cellkärna med kärnmembran. (lookformedical.com)
 • Dessa två celler utgör tillsammans en perfekt kombination för produktionen för antikroppar, därför har en hybrid av dessa skapats. (wikipedia.org)
 • För att studera mekanismerna bakom dessa effekter undersökte hon hur betakarboliner påverkade odlade celler med eller utan neuromelanin. (mynewsdesk.com)
 • Hybridomteknologi är den bioteknikmetod där Hybridomer skapas när två celler slås ihop och fungerar likt en hybrid. (wikipedia.org)