• Celldelning är en process där en föräldercell delar upp i två (eller flera) dotterceller. (storyboardthat.com)
 • En celldelning är alltid en riskfylld process. (solunetti.fi)
 • Vår studie belyser de farliga konsekvenserna av förhastad celldelning och ger viktiga ledtrådar om hur celler kan få DNA-mutationer som i slutänden ger upphov till cancer, säger Bennie Lemmens , forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet och studiens försteförfattare. (ki.se)
 • De kan därför användas för att på detaljerad nivå lära sig mera om livsviktiga processer som replikation, vid celldelning, och transkription, vid proteinsyntes, i celler. (chalmers.se)
 • Tillståndet orsakas av en aktiverande mutation i genen för fibroblasttillväxtfaktorreceptor typ 3 (FGFR3), och översignaleringen orsakar en hämning av celldelning och hypertrofi i tillväxt-broskets celler. (lakartidningen.se)
 • CNP är till skillnad från ANP (natriuretisk förmakspeptid) och BNP (natriuretisk peptid av B-typ) en selektiv agonist för natriuretisk peptidreceptor typ 2 (NPR2), och dess signalering i tillväxtbroskets celler leder till ökad celldelning, matrixproduktion, cellhypertrofi och därmed ökad tillväxthastighet. (lakartidningen.se)
 • Innehavaren av tjänsten kommer att delta i ett forskningsprojekt som syftar till att utröna hur celldelning regleras av signaler från adhesionsreceptorer och hur frånvaro av korrekta signaler kan ge upphov till celler med flera kärnor, kromosom-instabilitet och cancer. (uu.se)
 • Upptäckten att närmare hälften av patienterna med typ 1-diabetes har kvar egen insulinproduktion gör det också mer intressant att låta patienterna prova nya behandlingar som kan stimulera återväxt (celldelning) hos kvarvarande egna insulinproducerande celler. (uu.se)
 • Precis som avokado innehåller baljväxter stora mängder folat, som dels är bra för hjärtat men också en viktig komponent vid frisk celldelning och reparation av skadade celler. (marathon.se)
 • Förtjockningen beror på att svampen stimulerar växten till ökad celldelning. (nrm.se)
 • Dessa stimulerar celldelning. (dietdoctor.com)
 • Oljan har en exotisk, orientalisk doft och stimulerar hudens celldelning. (eleven.se)
 • Den hämmar effektivt tyrosinasets enzymatiska aktivitet och stimulerar till epidermal celldelning. (bokadirekt.se)
 • inblandade i musklers funktion och celldelning. (mynewsdesk.com)
 • Vitamin B12 bidrar nämligen bland annat till normal bildning av röda blodkroppar, till normal energimetabolism, till normal celldelning, till normal psykologisk funktion samt till att minska trötthet och utmattning. (bodystore.com)
 • Kursen ger kunskaper om prokaryota cellers struktur och funktion, metabolism, energiomsättning, celldelning och genetik. (allastudier.se)
 • Systemet hindrar okontrollerad celldelning och beräknas vara trasigt i hälften av alla cancerformer. (fof.se)
 • Bröstcancer kan innebära en knöl i bröstet som uppkommit av okontrollerad celldelning. (uppsatser.se)
 • På liknande sätt är okontrollerad celldelning en underliggande orsak till många större sjukdomar, i synnerhet cancer. (liu.se)
 • Folsyra (B-vitamin som bl a främjar snabb celldelning). (ehdin.com)
 • Modern utvecklingsbiologi studerar hur olika gener kontrollerar celldelning , cellers differentiering (hur de specialiserar sig) och morfogenes (den process som ger upphov till vävnader , organ och anatomi ). (wikipedia.org)
 • Kopieringen av DNA ger upphov till en stoppsignal som bromsar celldelning. (ki.se)
 • Cytostatika bromsar celldelning och/eller celltillväxt och särskilt snabbt växande cellpopulationer som maligna tumörer, immunologiska systemet, epitel och liknande är känsligast. (janusinfo.se)
 • I den första finns gener som motverkar celldelning, så kallade suppressorgener. (fof.se)
 • Kemoterapeutika som motverkar celldelning verkar vid ett särskilt stadium av celldelningscykeln. (lakemedelsvarlden.se)
 • Vid sidan av ökad celldelning och minskad celldöd är ökad cellrörelse en viktig komponent i tumörspridningen. (aktiespararna.se)
 • Denna medicin innehåller två verksamma ämnen: Tretinoin, en medicin som påskyndar det översta hudlagrets celldelning, och Clindamycin, ett antibiotikum som dödar vissa bakterier på huden. (dokteronline.com)
 • Traditionellt försöker man hitta kemiska föreningar som slår mot bakteriernas grundläggande mekanismer såsom celldelning och ämnesomsättning. (ne.se)
 • Telomererna förkortas vid varje celldelning, vilket grovt uttryckt innebär att ju längre telomerer cellerna har desto längre kan människan förväntas leva. (mynewsdesk.com)
 • De proteiner som dessa kodar för måste vara inaktiva för att celldelning ska ske. (fof.se)
 • Den andra gruppen kontrollgener kodar för proteiner som i stället främjar celldelning, och de kallas proto-onkogener. (fof.se)
 • Både celldelning och mognad styrs av gener som reglerar varandra i komplexa kontrollnätverk. (fof.se)
 • Till exempel celldelning samt cellens förmåga att överleva och att röra på sig. (vetenskaphalsa.se)
 • Främjar celldelning och förbättrar barriärfunktion samt återfuktar på djupet och bibehåller fuktbalansen. (sparadiset.se)
 • Testet, kallat DiviTum, bygger på att mäta aktivitet hos ett enzym som är förknippat med celldelning i synnerhet i snabbväxande tumörceller. (aktiespararna.se)
 • Men celldelning sker också regelbundet i den vuxna kroppen för att ersätta gamla kroppsceller med nya. (ki.se)
 • Detta kan tänkas ge minskade signaler om celldelning. (dietdoctor.com)
 • hög celldelning, tillväxtsignalering och förmågan till apoptos. (his.se)
 • Folacin behövs för proteinproduktion och celldelning. (superbrands.nu)
 • Hur går celldelning till i huden? (doktorn.com)
 • Med stigande ålder går all celldelning långsammare, även i huden. (metro.se)
 • En pojk vars celldelning kommer att göra att han inom kort växer om mig. (blogspot.com)
 • Det resulterar i långsammare celldelning och ökad celldöd, berättar Ann Rosendahl, forskare på Lunds universitet och medförfattare till en färsk rapport om hur kaffe skyddar mot återfall i bröstcancer. (expressen.se)
 • Celldelning går i princip till på samma sätt oavsett vilken vävnad det gäller. (doktorn.com)
 • Han vill ha fakta och blodomlopp, celldelning och hur stjärnorna förhåller sig till varandra. (korlingsord.se)
 • Ja, celldelning i kroppen har man hört talas om och det är inte nån som gnällt om nån upphovsrätt där. (wordpress.com)
 • Termen cytokines {uttal: syttotjine s} p svenska heter p engelska cytokinesis [ˌsaɪtəʊkɪˈniːsɪs, ˌsaɪtəʊkaɪˈniːsɪs] och avser celldelning. (psykologiguiden.se)