• Cellreproduktion, mitos, cellcykel och cancertillväxt. (lth.se)
  • Alla celler regleras av en cellcykel som fungerar som start och broms för cellens replikering. (wikipedia.org)