• tillväxt, ökning av individers, organs eller cellers volym, vikt, storlek eller antal orsakad av ökning av cellantal, cellvolym och extracellulärt material (hos djur kalciumsalter i skelett, kollagen i bindväv). (ne.se)