• Den klassas som en första generations cefalosporin och har liknande aktivitet till ett antal andra substanser i denna grupp inklusive den intravenöst administrerade substanser cefazolin. (wikipedia.org)
  • Normalt utsetts barn Cefazolin med en hastighet på 25-50 mg per 1 kg kroppsvikt. (affordmedicaltechnologies.com)
  • För barn är det bättre att köpa flaskor med 0,5 gram Cefazolin, tillsätt 5 ml Novocaine till flaskan, resultatet blir en lösning innehållande 100 milligram av läkemedlet i 1 ml. (affordmedicaltechnologies.com)
  • Om du behöver injicera 400 mg Cefazolin (per 8 kg kroppsvikt hos ett barn), måste du ta 4 ml av den resulterande lösningen i en spruta. (affordmedicaltechnologies.com)