• Här kan alla kärnbildade celler i kroppen presentera antigener till CD8-T-cellerna tillsammans med MHC-klass I-molekylerna. (sawakinome.com)
  • T-celler kan binda till olika celler i kroppen för att döda infekterade celler och antigener attack som skulle kunna orsaka någon att bli sjuk. (debok.net)
  • Till exempel kan varje virusinfekterad cell presentera virala antigener till CD8-T-cellerna. (sawakinome.com)
  • CD4 celler, till exempel, är en sorts T-cell som minskar radikalt hos patienter med HIV. (debok.net)
  • Vissa binda till celler och döda dem om de celler har blivit infekterade, medan andra lagrar minnet av specifika antigener så att kroppen kan reagera snabbt om dessa antigener identifieras. (debok.net)