• 1993). "Crystal structures of native and inhibited forms of human cathepsin D: implications for lysosomal targeting and drug design" (på engelska). (wikipedia.org)
 • Enzymet cathepsin S är lysosomal proteas som utsöndras av bland annat. (glenncannon.com)
 • Lovande prekliniska resultat från Medivirs och Tibotecs gemensamma Hepatit C-PI har presenterats. (docplayer.se)
 • Lipsovir, MIV-701 och Hepatit C-PI där målsättningen är att kommunicera resultat senare under året. (docplayer.se)
 • Medivirs läkemedel mot hepatit C toppar listan över de viktigaste forskningsnyheterna förra året. (naturvetarna.se)
 • 2 Väsentliga händelser under första kvartalet 2007 Medivir/Tibotec startade klinisk fas I- studie med HCV-proteashämmare Inom ramarna för Medivirs och Tibotecs gemensamma hepatit C-projekt startade Tibotec i början av februari en fas I-studie med en mycket potent och selektiv HCV NS3/4A proteashämmare, för behandling av kronisk Hepatit C-virusinfektion. (docplayer.se)
 • Åsa Rosenquist är en av uppfinnarna till läkemedlet simeprevir, mot hepatit C. Foto: Anna Ledin. (naturvetarna.se)
 • Redan några år innan såg Medivir behovet av nya mediciner mot hepatit C, som tidigare var en obotlig sjukdom. (naturvetarna.se)
 • Med de nya behadlingarna blir över 90 procent av dem som har hepatit C friska. (naturvetarna.se)
 • Hans Rosling, professor i internationell hälsa, är en av dem som har blivit frisk från hepatit C. Han är lyrisk över läkemedlet men är kritisk mot att alla smittade inte har tillgång till det. (naturvetarna.se)
 • Hon har varit på konferenser i hela världen och många har imponerats av hur lilla Medivir har kunnat utveckla ett läkemedel mot hepatit C. (naturvetarna.se)
 • Bland annat är ett kompletterande läkemedel mot hepatit C med en annan verkningsmekanism på gång. (naturvetarna.se)
 • STOCKHOLM (SIX) Medivir har en ambition att inom tre år uppnå lönsamhet i Norden, borträknat de eventuella globala intäkterna från Simeprevir för behandling av hepatit C. (aktiespararna.se)
 • Lipsovir, MIV-701 och Hepatit C-PI. (docplayer.se)
 • I ett europeiskt investerarperspektiv ökar intresset för Hepatit C-PI starkt. (docplayer.se)
 • vd har ordet Under kvartalet har Medivir uppnått ytterligare viktiga delmål inom ramarna för den i december 2005 kommunicerade strategin: Vi har lyckats ta två proteasprojekt in i fas I. Kliniska prövningar har startat med en proteashämmare mot hepatit C och en annan (MIV- 701) mot bennedbrytande sjukdomar. (docplayer.se)