• produktens sk Carbon Footprint klimatavtryck). (ivl.se)
 • Mekanism för att kompensera för en produkts klimatavtryck (carbon footprint) genom förebyggande av utsläpp, minskning eller avlägsnande av motsvarande mängd utsläpp av växthusgaser i en process utanför produktsystemets gränser. (wikipedia.org)
 • Produkters klimatpåverkan brukar kallas klimatavtryck eller carbon footprint och uttrycks här i kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per kg livsmedel trots att olika livsmedel är långt ifrån jämförbara i funktion (t.ex. (ri.se)
 • The dairy company has previously implemented a number of measures to reduce its carbon footprint. (mejeriteknisktforum.org)
 • Do parents leave a smaller carbon footprint? (lu.se)
 • Down in Malmö I looked into the interest and feasibility for a grain with smaller carbon footprint, a highly interesting task which really could make a difference for the climate and make us more sustainable. (lantmannen.se)
 • Oavsett om du vill få reda på dina 'carbon footprints' eller få statistisk data att skryta med för dina globetrottande vänner, så är FlightMemory.com en kul (om än lite rörig) tjänst. (resekoll.se)
 • Oavsett om du vill fÃ¥ reda pÃ¥ dina 'carbon footprints' eller fÃ¥ statistisk data att skryta med för dina globetrottande vänner, sÃ¥ är FlightMemory.com en kul (om än lite rörig) tjänst. (resekoll.se)
 • LKAB har också utfört en så kallad carbon footprint-studie som verifierats av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. (lkab.com)
 • F r att f anv nda ordet klimatneutral m ste f retaget ha gjort en livscykelanalys av produktens utsl pp av koldioxid och andra klimatp verkande gaser, en s kallad carbon footprint. (relationbrand.com)
 • Varje gång vi använder energi efterlämnar vi spår av CO2, vårt så kallade "product carbon footprint" (PCF). (kaercher.com)
 • Den här skriften vill ge insyn i hur man på ett standardiserat sätt kan samla in och kommunicera data om miljöpåverkan från varor och tjänster: livscykelanalyser (LCA), miljödeklarationer (EPD), klimatdeklarationer och klimatpåverkan från produkter, så kallade carbon foot prints. (analys.se)
 • En mera fullständig redovisning av vårt "carbon footprint" visar att verkligheten är mera komplicerad än så. (miljo-utveckling.se)
 • It is based on a life cycle assessment (LCA) approach, using defined system boundaries and a specified functional unit as the basis for complete or partial carbon footprinting studies. (sis.se)
 • To review the CO2 footprint of a material you need to review the energy required to produce the raw material, the life expectancy of the material in use, maintenance and if the material can be recycled. (hydro.com)
 • De har nyligen certifierats som Fair for Life och Carbon Footprint med utmaningen att bygga CUMA, inte bara som en av de viktigaste ekologiska spelarna från Argentina, men också ett av de mest hållbara projekten inom vinindustrin. (mynewsdesk.com)
 • Schneider är EMAS certifierad och hela Slider serien är klimatkompenserad Carbon Footprint. (lyra.se)
 • LKAB har tidigare pekat på skillnaderna i jämförelsen Carbon Footprint där miljöfördelarna demonstreras tydligt mellan LKAB:s pellets och olika sinterblandningar vid stålverken i Europa. (lkab.com)
 • Med denna standard, som är baserad på en livscykelanalys (LCA), definieras systemgränser och grunder för hel eller delvis kalkyl av "carbon footprint" (koldioxidekvivalens). (grafiska.se)
 • Global Footprint Network (2017). (smmi.nu)
 • This document is applicable to a carbon footprint of a product (CFP) study of e-media regarding contents and e-media devices. (sis.se)
 • myFC develops hybrid technology solutions combining batteries and hydrogen-based micro fuel cells for extended usage and reduced carbon footprint. (svd.se)
 • In cars specifically, choosing aluminium saves fuel and reduces the carbon footprint. (hydro.com)
 • This study examines the cost efficiency of reducing carbon emissions for personal vehicles by changing from petrol to either liquid bio fuels or electric operation. (uppsatser.se)