• Ett släkte av familjen Caliciviridae, förknippat med epidemisk gastroenterit hos människor. (apotekvarer-nettbutikk.life)
  • Norovirus är enkelsträngade RNA-virus, som tillhör Caliciviridae- familjen och ansvarar för infektiös patogenes av MAT av gastroenterit. (energymedresearch.com)
  • INFORMATION FRÅN SVA: Orsak: lagovirus, Caliciviridae Arter: Framför allt kaniner (tama och vilda), sällan vissa hararter. (blekingesmadjursklinik.se)
  • Till virusfamiljen Caliciviridae ("Calicivirus") räknas idag fyra genera av virus av vilka två kan ge diarré hos människa, nämligen Norovirus och Sapovirus. (folkhalsomyndigheten.se)