• Vi visar också hur Cas9 RNP redigering gör lättköpt genmanipulation av hela organismer, inklusive klassisk modell rundmasken Caenorhabditis elegans och mer nyligen infört modellen kräftdjur, Parhyale hawaiensis . (jove.com)
 • När skänkte du senast en tacksamhetens tanke till exempelvis ogräset backtrav, bananflugan, zebrafisken eller rundmasken C. elegans? (forskning.se)
 • Men den skymmer en rad andra arter som också blivit oerhört viktiga modeller i forskningen: doldisar som det oansenliga ogräset backtrav, zebrafisken, bananflugan, jästsvampen, bakterien E. coli och rundmasken C. elegans. (forskning.se)
 • Får jag presentera rundmasken Caenorhabditis elegans , huvudperson i den här artikeln. (blogspot.com)
 • Allra först med att få hela sitt DNA kartlagt var jäst (1996), den första flercelliga organismen blev masken C. elegans (1998) och den första växten backtrav (2000). (forskning.se)
 • MikroRNA-liknande molekyler har påvisats hos Caenorhabditis elegans (rundmask, Nematoda), bananflugan Drosophila melanogaster samt hos däggdjur. (solunetti.fi)
 • The demethylase NMAD-1 regulates DNA replication and repair in the Caenorhabditis elegans germline. (gu.se)
 • Masken C. elegans är så liten att varje enskild cell i den är dokumenterad. (forskning.se)
 • ISBN 9780321739759 Wikimedia Commons har media som rör Caenorhabditis elegans. (wikipedia.org)
 • Caenorhabditis elegans lin-25: a study of its role in multiple cell fate specification events involving Ras and the identification and characterization of evolutionarily conserved domains. (umu.se)
 • Det Bargmann har gjort är att studera genetik, nervkretsarnas molekylära funktioner samt beteende hos C. elegans . (blogspot.com)
 • C. elegans är mycket enkel till sin konstruktion, döv, nästan blind, samt genomskinlig. (blogspot.com)