• Produkterna är anpassade för svenskt klimat och svenska byggnormer. (cision.com)
 • Systemet är anpassat till svenska regler och byggnormer och ska förenkla hanteringen. (byggvarlden.se)
 • Vi arbetar enligt svenska byggnormer med garantier och försäkringar. (svenskamagasinet.nu)
 • Tapwell är ett svenskt företag som har stor kännedom om svenska byggnormer, försäkringskrav och installationsmetoder. (ballingslov.se)
 • Nu har han byggt ett hus där - efter svenska byggnormer. (byggindustrin.se)
 • Vi håller oss uppdaterade på svenska byggnormer och vi har våtrumslicens. (brabyggare.se)
 • Eftersom vi är ett svenskt företag har vi stor kännedom om svenska byggnormer, försäkringskrav, installationsmetoder och kanske allra viktigast, vad konsumenterna vill ha. (comfort.se)
 • Tillsammans med Tapwells stora kännedom om svenska byggnormer, installationsmetoder och konsumentönskemål - och vår förmåga att översätta dessa i tydliga kravspecifikationer - kan resultatet bara bli ett: hög kvalitet och innovativ design till bra priser. (comfort.se)
 • Enligt svenska byggnormer. (thermohus.net)
 • Hypotesen i denna avhandling är att det finns lagliga och institutionella ramverk (lagar, regler, byggnormer, förordningar, standardkontrakt osv. (kth.se)
 • Det kan också bestå av insatser i nybyggnation med minst 25 % lägre energianvändning än vad nationella byggnormer och regler kräver. (mynewsdesk.com)
 • Till exempel var alla byggnormer och regler jag lärt mig italienska. (bkr.se)
 • Nu kommer ju dessutom allt mer krav (säker vatten, ackrediterad VVS, ackrediterade kylföretag med licensierade installatörer, heta arbeten, försäkringsbolagens krav, byggnormer, kommunala krav, kvalitetsansvariga, mm, mm) som gör att gemene man som vill försöka följa alla regler snart inte kan göra något alls utan att bryta mot lagar och regler. (varmepumpsforum.com)
 • Byggnormer, regler och överklaganden gör det inte enklare. (semren-mansson.se)
 • Vara uppdaterad i byggnormer och krav från myndigheter avseende vårt verksamhetsområde. (entreprenadaktuellt.se)
 • Och vi har förstås järnkoll på byggnormer, försäkringskrav och installationsmetoder. (tapwell.se)
 • Altiflex systemet är utformat och testat för att tåla Nordens hårda klimat, byggnormer och marknadskrav. (lambertsson.com)
 • Sapas produkter är utvecklade för att klara norra Europas hårda klimat, byggnormer och marknadskrav. (byggbasen.com)
 • Innan du investerar några pengar i genomförandet av din design idéer, se till att dessa är i samband med lokala byggnormer. (countryfarmhouse.net)
 • Detta är nödvändigt för att uppfylla lokala byggnormer och för att begränsa husägare ansvar. (countryfarmhouse.net)
 • Hemligheten med att utforma en spiraltrappa gör de rätta måtten och som uppfyller de lokala byggnormer. (mustknowhow.com)
 • Sök på internet för den lokala byggnormer. (mustknowhow.com)
 • Detta måste också vara i harmoni med den lokala byggnormer. (mustknowhow.com)
 • Och förutom att de medverkande fastighetsägarna lär sig av varandra så får Boverket bra input till framtida byggnormer för energieffektiva hus. (preciofishbone.se)
 • Det arbetet blir vägledande i att avgöra framtida byggnormer. (viivilla.se)
 • Under genomförandet är kommunens uppgift att se till att byggnationen uppfyller gällande byggnormer. (vellinge.se)
 • Men inom byggbranschen har varken byggnormer eller kunskap hängt med den snabba materialutvecklingen. (byggnyheter.se)
 • Hon är professionell, väldigt tillmötesgående, rak och besitter en bred kunskap om allt från Juridik till byggnormer. (reco.se)
 • Byggnormer ska vara nationella och olika kommuner får inte ställa särkrav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. (byggindustrin.se)
 • Projektet ger också viktig input till arbetet med att definiera vad nära-noll innebär och till Boverkets nya byggnormer för energisnåla hus som träder i kraft 2021. (preciofishbone.se)
 • Ett år tidigare, 1994, hade Boverkets nya byggnormer kommit, som gjorde det möjligt att bygga trähus i fler våningar än två. (forskning.se)
 • Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2010 s. 286 fastslagit att en köpare inte kan förvänta sig mer än vad rådande byggnorm föreskrev vid byggnationen, även ifall senare byggnormer utdömt tekniken som skadlig. (lawline.se)
 • Det gäller nära-nollenergi-projektet (NNE) som förutom att stimulera till energisnålt byggande ligger till grund för nya byggnormer för energieffektiva hus. (preciofishbone.se)
 • Om huset är nytt så kan ett fel föreligga trots att bygget följt byggnormer och vedertagna byggprinciper på den grund att nya hus förväntas vara beboeliga och funktionsdugliga ( NJA 1997 s. 290 ). (lawline.se)
 • Exempelvis har vi byggnormer som tar hänsyn till brandsäkerhet och annat, säger Staffan Moberg, jurist vid försäkringsbolagens branschförening Svensk försäkring. (brandsakert.se)
 • UTREDNING: Vad säger lagar och byggnormer om bristande tillgänglighet? (lagensomverktyg.se)
 • Byggen mår bra av att ha byggnormer och jag tror att soa i allra högsta grad fortsätter att leva oavsett vad vi väljer att kalla det. (idg.se)
 • På liknande sätt som planerna på klimatdeklarationer för byggnader i Sverige skissar kommissionen också på att frivilligt samordna byggnormer så att utsläppen från bostadssektorn, som står för 40 procent av energikonsumtionen, kan minska. (altinget.se)
 • Allt strängare byggnormer med sikte på nollenergihus kan ge problem. (yle.fi)
 • I denna roll initierades utredningar som resulterade i ändrade byggnormer och förbättrad tillgänglighet på allmänna platser och kommunikationer. (wikipedia.org)
 • Även i Kina som är världens största konstruktionsmarknad spelar vi en viktig roll genom att fungera som koordinator för utvecklingen av nya byggnormer, säger Mikael Eliasson. (skogsindustrierna.se)