• Norton Clipper lanserar nu ett komplett sortiment av bandsågar för lättbetong, isolersten i tegel, betong och andra mjuka byggnadsmaterial. (mynewsdesk.com)
 • Byggfukt (fukt i betong, blött byggnadsmaterial). (kungalv.se)
 • Betong är ett beständigt, hållfast och formbart byggnadsmaterial. (betong.se)
 • Betong påverkar precis som alla andra byggnadsmaterial miljön på ett eller annat sätt. (betongforeningen.se)
 • Trots att principen är gammal så är dagens betong ändå att betrakta som modern och det är det byggnadsmaterial som i regel föredras i större byggen då byggprocessen är mycket tidseffektiv och enklare än att bygga med exempelvis trä. (betongarbetenstockholm.nu)
 • Håltagarna Söder AB - din partner i södra Sverige vid håltagning i betong och alla förekommande stenbaserade byggnadsmaterial. (hsab.com)
 • Material: Betongplattor och diverse byggnadsmaterial. (dia-trade.com)
 • Radongas avges från radiumhaltiga material i mark samt från vissa byggnadsmaterial i äldre hus, så kallad blå Ytong. (n.nu)
 • lättbetong och andra byggnadsmaterial. (mynewsdesk.com)
 • Den alunskifferbaserade lättbetongen, eller blåbetong, som användes under åren 1929-1975 innehåller mer radon än andra byggnadsmaterial. (varnamo.se)
 • Uppfinnaren Anna Svensson, produktchef på Soltech Energy, utvecklar produkter i Sverige och Kina (som på grund av decennier av utsläpp i princip har blivit "tvingat" att tänka nytt och nu är världsledande på området) och hon ger på seminariet Göteborg 400+ en inblick bakom kulisserna av produktutveckling och en spaning över förutsättningarna och framtiden för aktiva byggnadsmaterial. (fastighetssverige.se)
 • För Hans Andersson, försäljningschef i Sverige för Tata Steel, är medlemskapet en naturlig följd av företagets ambition att marknadsföra plåt som ett attraktivt byggnadsmaterial. (mynewsdesk.com)
 • Viktiga egenskaper för ett byggnadsmaterial är hållfasthet, livslängd och underhåll samt miljöpåverkan. (wikipedia.org)
 • I huvudboken Byggnadsmaterial - tillverkning, egenskaper och an¿vän. (google.com)
 • Det växande behovet av byggnadsmaterial förde med sig att även produkter av dålig kvalitet gick att sälja, vilket är ett problem i dagens byggnadsvård. (wikipedia.org)
 • Vi är specialiserade Z Stål För Byggnadsmaterial tillverkare och leverantörer / fabrik från Kina. (zmsteels.com)
 • Vi är specialiserade Hus Byggnadsmaterial I Sri Lanka tillverkare och leverantörer / fabrik från Kina. (zmsteels.com)
 • Misstänker man mögel och fukt i byggnadsmaterial behövs oftast en byggnadsteknisk undersökning med eventuell provtagning. (habokommun.se)
 • En annan anledning till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva byggandet av krypgrunden på grund av exempelvis fukt i byggnadsmaterial eller på grund av nederbörd vid uppförandet. (smittstopp.se)
 • I valet av byggnadsmaterial och gestaltning uttrycker byggherren både estetiska preferenser och social ambition. (wikipedia.org)
 • Utformningen av det förebyggande brandskyddet och därmed valet av byggnadsmaterial har stor betydelse för byggnadens totala brandsäkerhet. (svenskbetong.se)
 • Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium och ger därför också ifrån sig radon. (varnamo.se)
 • Det kan till exempel vara mögel, byggnadsmaterial som släpper ifrån sig flyktiga kemikalier eller damm efter otillräcklig städning. (av.se)
 • Bygg Igen är ett exempel på en samlingsplats för företag som säljer begagnade byggnadsmaterial. (arvika.se)
 • Du bör också försöka minimera användandet av sådana byggnadsmaterial som man vet avger oönskade kemikalier, det kan vara till exempel lim, spackel, fogmassor, impregnerat trä och plastmattor. (arvika.se)
 • Föroreningarna i dagvattnet kommer dels från tydliga källor som till exempel industrier, dels från mer oklara källor som luftföroreningar, trafik och byggnadsmaterial. (habokommun.se)
 • När man bygger hus eller renoverar så är det angeläget att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. (annonsmarknaden.com)
 • Några exempel på diffusa källor är byggnadsmaterial, trafik (t ex bilavgaser och däck och broms slitage), konsumentprodukter (t ex möbler, elektronik, textilier, leksaker, hygienartiklar och läkemedel), läckage från jord- och skogsbruk, utsläpp från enskilda avlopp samt läckage från deponier och förorenad mark. (mynewsdesk.com)
 • Partihandel Z Stål För Byggnadsmaterial med hög kvalitet som lågt pris / billigt, ett av de Z Stål För Byggnadsmaterial ledande varumärkena från Kina, Shijiazhuang Zhouming Steel Building Materials Co., Ltd. (zmsteels.com)
 • Z Purlin / Z Typ Kanal / Z Stål För Byggnadsmaterial Vi är kinesiska företag med fabrik som äger avancerade maskiner, utbildade arbetare, många års erfarenhet. (zmsteels.com)
 • Ett stort antal byggnadsmaterial emissionsdeklareras. (docplayer.se)
 • Påverkar inga byggnadsmaterial negativt. (blahuset.info)
 • Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt. (blahuset.info)
 • Under perioden 1929-1975 tillverkades ett byggnadsmaterial som kallas blåbetong. (arvika.se)
 • Vill du göra examensarbete på avdelningen Byggnadsmaterial? (lth.se)
 • Den 3 juni läggs avhandlingen fram och Mikael disputerar då på Lunds Tekniska Högskola, avdelningen Byggnadsmaterial. (energiforsk.se)
 • Krav på särskilda byggnadsmaterial och byggmetoder kan ge höga kostnader. (sgu.se)
 • Skolan byggdes enligt principerna för Sunda hus (Terve talo), vilket betyder alla tak- och fasadarbeten har gjorts under tält och innebär stränga krav på damm- och fukthantering och förvaring av byggnadsmaterial. (borga.fi)
 • I lokaler där det framförallt är människorna själva, byggnadsmaterial och inredning som avger föroreningar behöver hela lokalen ventileras. (av.se)
 • Det kan medföra mögelväxt och flyktiga kemiska nedbrytningsprodukter från byggnadsmaterial. (av.se)
 • Alla byggnadsmaterial som innehåller bergråvaror från krossat berg eller från grus, sand eller morän, innehåller också en viss mängd naturligt förekommande radioaktiva ämnen. (sgu.se)
 • author = {LTH, Avd Byggnadsmaterial}, institution = {Tid. (lu.se)
 • Flera av 1900-talets byggnadsmaterial har redan utgått ur produktionen och kan vara svåra att återskapa när det moderna byggnadsbeståndet ska tas omhand. (wikipedia.org)
 • Därigenom skapas ett kretslopp där koldioxid cirkulerar från skogen till byggnadsmaterial och sedan åter till skogen. (skogsstyrelsen.se)
 • Vi vet ju att export och handel med byggnadsmaterial förekom i Europa redan från 1200-talet. (husifrankrike.com)
 • I rapporten Strålning från bergmaterial redogörs för lagar och rekommendationer vad gäller gammastrålning från byggnadsmaterial. (sgu.se)
 • Entreprenören använder också en krossanläggning som krossar nästan allt bergmaterial som sprängts på platsen till byggnadsmaterial. (vayla.fi)
 • Blandningen hårdnar när koldioxid tas upp från luften och blir därigenom ett billigt byggnadsmaterial. (studera.com)
 • Svaveldioxid försurar mark och vatten och fräter på byggnadsmaterial. (vargarda.se)
 • Utifrån resultaten fastställs aktivitetsindex för materialet enligt ST-direktiv 12.2, Radioaktivitet i byggnadsmaterial och aska . (stuk.fi)
 • Mätningar av byggnadsmaterial görs i form av övervakningsmätningar. (stuk.fi)