• Brott är i juridisk mening en gärning i strid med en lagbestämmelse för vilken det är föreskrivet ett straff och där ingen objektiv ansvarsfrihetsgrund föreligger. (wikipedia.org)
 • Vi erbjuder medling till ungdomar, mellan 12 och 21 år, bosatta i Orust kommun och som begått brott, och till dem som utsatts för dessa brott. (orust.se)
 • Medling vid brott är en frivillig möjlighet till kommunikation mellan en ungdom som begått brott och den eller de som utsatts för brottet. (nassjo.se)
 • Medling kan erbjudas alla som begått ett brott men är främst tänkt för personer mellan 12 och 21 år samt för berörda brottsoffer. (nassjo.se)
 • Tiden för medling vid brott kan variera utifrån parternas önskemål och brottets art. (nassjo.se)
 • För den som utsatts för brott kan medling innebära att man får möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter till den som utsatt någon för brott. (nassjo.se)
 • Medling vid brott innebär att målsägare och gärningsperson som erkänt gärning eller del av gärning möts för att tala om brottet och formulera framtida relation. (odeshog.se)
 • Medling vid brott är möjligheten till en frivillig kommunikation mellan den eller de som begått ett brott och den eller de som utsatts för brottet. (savsjo.se)
 • För dig som utsatts för brott kan medling innebära att du får möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter till den som utsatt dig för brott. (savsjo.se)
 • Tiden för medling vid brott kan variera utifrån parternas önskemål och vilken typ av brottet det är. (savsjo.se)
 • SVERIGE Ungefär var sjätte äldre person i Sverige blev utsatt för brott under 2016, visar en undersökning från BRÅ. (nyheteridag.se)
 • Verkställighetsplaneringen används för att planera åtgärder som ska minska risken för att en intagen återfaller i brott efter frigivningen. (riksrevisionen.se)
 • För den som begått ett brott kan medlingen ge en chans att förklara sig, visa att man tar ansvar för det man gjort och att man vill försöka minska de negativa följderna av brottet. (nassjo.se)
 • Att så många unga begår brott är inget skäl till oro utan kan ses som normalt ungdomsbeteende. (wikipedia.org)
 • Under 2016 var drygt var sjätte person över 65 år utsatt för något brott. (nyheteridag.se)
 • BRÅ lyfter fram att gärningsmän från internationella ligor har identifierat pensionärer som en särskilt utsatt grupp som går att utsätta för brott. (nyheteridag.se)
 • Många hävdar att kryptovalutor mest används till grova brott, men oron är överdriven. (trijo.co)
 • Polisen kan inte konstatera några grövre brott som gjorts med hjälp av kryptovalutor. (trijo.co)
 • Brottsförebyggane rådet, Brå, gjorde 2005 en rapport som visar att det var mer än 2,5 gånger vanligare att var misstänkt för brott bland utrikes födda än inrikes födda. (samtiden.nu)
 • Den här artikeln handlar om brott som juridiskt begrepp. (wikipedia.org)
 • En del av den forskning som pågår på institutet handlar om brott och våld. (iffs.se)
 • För de flesta brott i brottsbalken krävs uppsåt för att brott anses begånget, medan det för några brott räcker med oaktsamhet. (wikipedia.org)
 • I svenska brottsbalken 1 kap 2 § 1 stycket stadgas att "En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen. (wikipedia.org)
 • Visorna kunde vara av alla möjliga slag: psalmer, kungahyllningar, lyriska och humoristiska visor liksom visor om aktualiteter som nyheter, olyckor och rafflande brott. (musikverket.se)
 • Huvudartikel: kriminogena faktorer Brott omfattar en varierande och mycket komplex samling handlingar. (wikipedia.org)
 • Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord har haft regeringens uppdrag att utreda ett utökat straffrättsligt skydd för de barn som bevittnar brott som begås av och mot närstående. (kunskapsguiden.se)
 • Under de senaste decennierna har den genomsnittliga åldern för när en ungdom begår sitt första brott och blir anhållen för detta sjunkit kraftigt. (wikipedia.org)
 • Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord ( SOU 2019:32) på Regeringens webbplats. (kunskapsguiden.se)
 • Det handlar om tiggarverser av blinda, visor om brott och brottslingar samt berättelsesånger som propagerar mot dryckenskap. (musikverket.se)
 • Under de senaste decennierna har den genomsnittliga åldern för när en ungdom begår sitt första brott och blir anhållen för detta sjunkit kraftigt. (wikipedia.org)
 • Tabeller som visar preliminär statistik över anmälda brott månadsvis samt ackumulerat under innevarande år och de senaste 12 månaderna, i hela landet samt län t.o.m. 2014 och polisregioner fr.o.m. 2015. (bra.se)
 • Skolundersökningen om brott 2017 visar att drygt hälften (51 procent) av eleverna i årskurs nio uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. (bra.se)
 • De senaste veckorna har antalet brott som begås av ensamkommande flyktingbarn i Helsingborg ökat avsevärt. (hd.se)
 • Polisen misstänker inget brott i samband med att en kvinna hittades skjuten till döds i en lägenhet i Malmö på onsdagskvällen. (aftonbladet.se)
 • Ärendet förmedlas oftast av polisen efter att gärningspersonen erkänt ett brott och tackat ja till information om medling, men även socialtjänst, åklagare eller kriminalvård kan vara förmedlande instanser. (socialstyrelsen.se)
 • Om du utsätts för ett brott utomlands bör du anmäla brottet till polisen på orten så snart du kan. (swedenabroad.com)
 • Brott TT En man i Strängnäs har huggits med kniv i hjärttrakten samt i ryggen, skriver polisen på sin hemsida. (metro.se)
 • Straffhöjningarna kan förvisso ge polisen en fingervisning om att de bör prioritera upp utredningen av vissa brott, men inte minst med den tekniska utveckling som sker är det ännu viktigare att förse medarbetarna med kunskap om hur brott ska utredas. (timbro.se)
 • Om det är ett pågående brott eller angrepp, där du ser ägaren misshandla hunden eller där hunden attackerar människor eller andra djur, ska du kontakta polisen via 112. (polisen.se)
 • På uppdrag från regeringen kommer nu åklagare tillfälligt anställas hos polisen för att utreda brott. (bohuslaningen.se)
 • Kvinnan hittades död utanför Henån på nyårsdagen, och omständigheterna på platsen gjorde att polisen misstänkte att det kunde ligga brott bakom kvinnans död och en man greps. (bohuslaningen.se)
 • Som lök på laxen fann poliserna också ammunition, mängd eller sort framgår inte heller, men tillräcklig för att polisen ska skriva in en tredje misstanke, brott mot vapenlagen. (skd.se)
 • Den här artikeln handlar om brott som juridiskt begrepp. (wikipedia.org)
 • Via sin advokat Frida Wallin nekar Björn Anderson till brott. (svt.se)
 • Naturligtvis nekar hon till brott. (di.se)
 • Den 32-årige mannen har erkänt att han odlat cannabis men nekar till brott. (hd.se)
 • HÖGSKOLEPROVSFUSKET Två av de åtalade i den liga som misstänks för omfattande fusk under högskoleprovet nekar till brott. (folkbladet.se)
 • När rättegången inleddes stod det klart att 21-åringen och 23-åringen nekar till brott, enligt NT. (folkbladet.se)
 • De stads-delar med LUA-avtal som hade störst antal anmälda brott var Centrum och Öster i Landskrona, Skärholmen i Stockholm och Södra innerstaden i Malmö, med mellan 311 och 361 brott per 1 000 invånare. (scb.se)
 • Jämförelse kan göras med andra centrala områden i stor-städerna, där antalet anmälda brott per invånare är högre än i de tre nämnda områdena (Centrum och Öster i Landskrona, Skärholmen i Stockholm samt Södra innerstaden i Malmö). (scb.se)
 • År 2010 anmäldes exempelvis 473 brott per 1 000 invånare på Norrmalm i Stockholm och 448 brott per 1 000 invånare i Centrum, Göteborg. (scb.se)
 • Själva rubriceringen grov kvinnofridskränkning gäller flera brott under den aktuella perioden, säger åklagare Marina Chirakova. (expressen.se)
 • Paul Manafort erkänner nu flera brott i den andra delen av åtalet mot honom. (expressen.se)
 • Hatbrott är ett samlingsnamn för olika brott som begås på grund av gärningspersonens negativa inställning till exempelvis sexuell läggning, hudfärg eller religionstillhörighet. (polisen.se)
 • Han erkände runt 150 olika brott, som mordbränder, stölder och skadegörelser, inför poliser som häpnade allt mer inför hans berättelse. (dn.se)
 • Det framstår förvisso som rätt handlingskraftigt, och många tycker med rätta att straffskalorna för olika brott bör ses över. (timbro.se)
 • Den andra delen av åtalet gäller brott i samband med presidentvalskampanjen 2016, där utredningen ska fastställa huruvida det har förekommit rysk inblandning i Donald Trumps valkampanj. (expressen.se)
 • Ett brott enligt svensk lag består av objektiva och subjektiva rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett brott i juridisk mening skall anses begånget. (wikipedia.org)
 • När en framställning om överförande gjorts och bifallits samt åtal för gärningen väckts här i landet ska domstolen döma för det brott som gärningen motsvarar enligt svensk lag. (regeringen.se)
 • I skuggan av ett brott bygger p en verklig h ndelse som gde rum den 7 mars 1932. (bokus.com)
 • Att länderna inte kunde enas ledde till att visa brott valdes ut och lades i särskilda konventioner - som till exempel kapning av flygplan. (fokus.se)
 • Det stämmer att det handlar om brott under flera månaders tid, säger åklagare Marina Chirakova. (expressen.se)
 • Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott. (datainspektionen.se)
 • Dina uppgifter kan sedan användas för att göra saker i samhället utan din vetskap, ett brott som heter olovlig identitetsanvändning och som började gälla i somras. (nyheter24.se)
 • Polis var också på plats och misstänker i nuläget inget brott. (bt.se)
 • Stads-delarna Klockar-torpet i Norrköping, Öxnehaga i Jönköping och Hertsön i Luleå hade minst brott av LUA-områdena i relation till folk-mängden. (scb.se)
 • Men en del av denna alarmerande ökning saknar förmodligen motsvarighet i verkligt antal brott, för när man i stället frågar folk om de faktiskt blivit utsatta för våldsbrott är ökningen inte lika dramatisk (från i genomsnitt 2,7 procent på 1980-talet till 4 procent i dag). (magasinetneo.se)
 • Kommunalrådet Arne Lernhag (M) tror att det låga antalet brott till stor del beror på att kommunen ligger lite isolerat. (nyheter24.se)
 • Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. (bra.se)
 • Nu misstänker konkursförvaltaren brott i samband med konkursen. (dagensmedia.se)
 • Ungefär en tiondel av de utsatta för brott har utsatts för hälften av alla anmälda brott. (bra.se)
 • Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. (bra.se)
 • I en webb-serie på sex avsnitt kommer vi de närmaste veckorna att gräva djupare i det som idag är ett av Sveriges snabbas växande brott. (nyheter24.se)
 • I västvärlden klaras över 90 procent av alla grova brott upp, mycket tack vare den nya kriminaltekniken. (svtplay.se)
 • Det används vid brott som inte är så allvarliga, till exempel när man har stulit saker som inte var värda så mycket. (aklagare.se)
 • Det är alltid jobbigt att utsättas för ett brott, som till exempel att någon slår, hotar eller stjäl något från dig. (umo.se)
 • Jämförande och historiska studier av brott och brottslighet kan till exempel avse frågan om hur brottsbekämpning har utformats i olika samhällen under olika historiska perioder. (su.se)