• Bradykardi (men takykardi kan ses initialt) och överledningsrubbningar. (giftinformation.se)
 • brady-taky-syndrom , hjärtverksamhet som är ömsom för långsam (bradykardi), ömsom för snabb (takykardi). (ne.se)
 • För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi , och för långsam bradykardi . (wikipedia.org)
 • Både bradykardi och takykardi är hjärtrytmrubbningar ( arytmier ), och kan bero på sjukdomar som behöver behandlas, i synnerhet om de uppkommer plötsligt och personen blir mentalt påverkad. (wikipedia.org)
 • Hjärtrytmen kan ligga inom det normala intervallet (60-90 slag per minut) och störs även: om hjärtslaget är oftare 90 slag per minut - de talar om sinus takykardi, om mindre än 50 - sinus bradykardi. (medicaldewata.com)
 • Pulsen kan vara oregelbunden, för snabb (takykardi) eller för långsam (bradykardi). (arytmia.se)
 • Bradykardi kan även vara en reaktion på en plötslig uttalad hypoxi. (ctgutbildning.se)
 • Oavsett orsak leder en uttalad bradykardi snabbt till hypoxi och asfyxi om hjärtfrekvensen inte normaliseras. (ctgutbildning.se)
 • Uttalad bradykardi ger kardiogen chock. (swesemjr.se)
 • Vissa patienter kan ha ett normalt blodtryck trots uttalad bradykardi genom ett stort sympatikuspåslag med vasokonstriktion. (swesemjr.se)
 • Inf isoprenalin vid uttalad bradykardi. (janusinfo.se)
 • Samtidig administrering med propranolol kan orsaka förändrad automatik (uttalad bradykardi, sinusarrest), sinoatriella och atrioventrikulära retledningsrubbningar, och ökad risk för ventrikulära arytmier (torsades de pointes) tillsammans med hjärtsvikt. (translated.net)
 • Vid hypotension och bradykardi ges förutom vätska betastimulerande farmaka. (janusinfo.se)
 • Symtom som kan uppstå till följd av bradykardi är trötthet, yrsel och frusenhetskänsla. (wikipedia.org)
 • Även om du kanske upplever symtom kan bradykardi orsaka brist på syrerikt blod som pumpas till kroppen. (nutrialhealth.com)
 • En studie från Irland där forskare konstaterar att personer med efternamnet Brady har ökad risk för bradykardi, eller för långsam hjärtrytm, möjligen på grund av för höga nivåer av signalämnet bradykinin. (dagensmedicin.se)
 • Vid bradykardi är basalhjärtfrekvensen lägre än 110 slag/minut (före vecka 34 lägre än 120 slag/minut). (ctgutbildning.se)
 • Ett undantag från detta är en lätt bradykardi med en hjärtfrekvens kring 100 - 110 slag/minut som ibland kan ses som en normalvariant. (ctgutbildning.se)
 • Bradykardi definieras som en långsammare än normal hjärtfrekvens, eller när ditt hjärta slår mindre än 60 gånger per minut. (nutrialhealth.com)
 • bradykardi kan anses vara en normal företeelse hos idrottare, och visar välutbildad kroppen.Men oftare detta tillstånd åtföljs av en mängd olika sjukdomar i hjärtat.Så, bradykardi - vad är det?Denna typ av arytmi, vid vilken en retardation av puls till 60 slag per minut.Fel på hjärtslag i detta fall är relaterad till kränkning av sinusknutan, den så kallade pacemaker. (healthtipsing.com)
 • Om hjärtfrekvensen i vila understiger ca 60 slag per minut, kallas tillståndet bradykardi . (wikipedia.org)
 • En annan form av förändrad hjärtrytm kallas bradykardi. (mindoktor.se)
 • Hypoxi, tamponad, övertryckpneumothorax och massiv LE kan orsaka progredierade bradykardi som till slut övergår till asystoli. (swesemjr.se)
 • En bradykardi medför att fostret inte kan öka sin syresättning, och den kan således både vara orsakad av hypoxi och leda till att en hypoxi förvärras. (ctgutbildning.se)
 • Dagens lucka kommer handla om bradykardi med cirkulatorisk påverkan/akuta symptom. (swesemjr.se)
 • De tecken och symptom som är förknippade med bradykardi liknar den för hyperkalemi. (nutrialhealth.com)
 • Om din bradykardi är ett resultat av hyperkalemi, beror din behandling på svårighetsgraden av koncentrationen i ditt blod. (nutrialhealth.com)
 • Ved samtidig bruk av legemiddel som gir bradykardi og behandlingen med dette avbrytes, eller ved dosejustering av dette legemidlet, skal behandling med Alunbrig starte opp igjen med samme dose som tidligere når bradykardien er asymptomatisk igjen eller hvilepulsen er ≥60 slag/minutt. (felleskatalogen.no)
 • Om ingen samtidige legemidler gir bradykardi , eller hvis samtidig brukte legemidler ikke avbrytes eller dosejusteres, skal behandling med Alunbrig starte opp igjen med neste lavere dosenivå iht. (felleskatalogen.no)
 • Ved samtidig bruk av legemiddel som gir bradykardi og behandlingen med dette avbrytes, eller ved dosejustering av dette legemidlet, skal behandling med Alunbrig starte opp igjen med neste lavere dosenivå iht. (felleskatalogen.no)
 • Barn födda före gestationsvecka 30+0 , samt barn födda före gestationsvecka 32+0 med samsjuklighet (aktuell kardiorespiratorisk instabilitet, tidigare sepsis eller långvarig behandling med andningsunderstöd (CPAP/respirator)), kan reagera med apné och bradykardi inom 48 timmar efter vaccinationen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Bradykardi betyder långsam puls - en vilopuls någonstans under 40-60 slag i minuten. (netdoktor.se)
 • Bradykardi innebär att pulsen är för långsam vanligtvis under 50 slag i minuten. (arytmia.se)
 • Metabolismen blir långsam när sköldkörteln utsöndrar för lite hormon (hypotyreos), något som kan förorsaka en långsam puls (bradykardi). (netdoktor.se)
 • Det är viktigt att komma ihåg att attacker med långsam puls - bradykardi - kan uppträda dagligen hos en del patienter medan andra kanske endast får anfall ett par gånger i månaden. (pacemaker-info.se)
 • Diffdiagnostiken här skiljer sig lite från "vanlig" bradykardi. (swesemjr.se)
 • En vanlig EKG-undersökning avslöjar också vilken typ av bradykardi som föreligger. (pacemaker-info.se)
 • Och med det sagt, hyperkalemi kan ge bradykardi. (swesemjr.se)
 • läsa den här artikeln får du lära dig mer om denna sjukdom, som bradykardi: vad är det, vad är symptomen och orsakerna till detta tillstånd. (healthtipsing.com)
 • Tyvärr kan sidan om Bradykardi inte skrivas ut just nu, då informationen på sidan ännu inte faktagranskats av Sahlgrenska Universitetssjukhusets medicinskt ansvariga. (sahlgrenska.se)
 • Det kan till exempel vara ett mönster med variabla komplicerade decelerationer, där fostret till slut inte längre förmår upprätthålla en normal hjärtfrekvens mellan decelerationerna, utan en bestående bradykardi uppstår. (ctgutbildning.se)
 • Sidan som beskriver Bradykardi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. (sahlgrenska.se)
 • Vissa patienter kan till och med utveckla hypertension+bradykardi genom stark vasokonstriktion. (swesemjr.se)