• Det har visat sig att n r en kvinna flyttar fr n ett l griskomr de till ett h griskomr de, kar hennes risk f r br stcancer. (qvinna.info)
 • Indol-3-karbinol hj lper kroppen att oms tta strogen och tycks d rf r skydda mot br stcancer. (6miljonerklubben.com)
 • Inneh ller mycket genistein, n rmare tv g nger mer n soja och isoflavone som tycks minska risken f r derf rkalkning, hj rtsjukdom och br stcancer. (6miljonerklubben.com)
 • Br stcancer r den vanligaste formen av cancer bland kvinnor och ber kningar visar att ungef r var nionde kvinna kommer att drabbas. (qvinna.info)
 • Varje r f r ca 5 500 kvinnor, besked om att de har br stcancer. (qvinna.info)
 • Antalet kvinnor som insjuknar i br stcancer varierar mycket mellan olika delar av v rlden. (qvinna.info)
 • Troligtvis s har kraftiga f r ndringar av hormonniv erna i kroppen ett samband med br stcancer, s t ex kar risken de f rsta ren efter en graviditet, men minskar sedan efterhand. (qvinna.info)
 • Kvinnor som f der barn sent i livet, eller som inte f der n gra barn alls, har st rre risk att insjukna i br stcancer. (qvinna.info)
 • kad diagnostik av f rstadier och mycket tidiga stadier av cancer r inte enbart till nytta, utan leder till att ett f tal kvinnor, som utan mammografi aldrig skulle ha f tt diagnosen br stcancer, f r en behandlingskr vande och hotfull diagnos. (qvinna.info)
 • Tum rer indelas i benigna (godartade) och maligna (elakartade). (qvinna.info)
 • De flesta tum rer r benigna och sprider sig inte till andra organ i kroppen. (qvinna.info)
 • En mycket liten cellf r ndring i br stets k rtelv vnad, kan medf ra att celler b rjar dela sig och v xa till i onormal takt. (qvinna.info)
 • Den som misst nker eller uppt cker en kn l i br stet, indragning av hud- och br stv rta, sekretion fr n br stv rtan eller eksemliknande utslag s kallad apelsinhud, b r genast kontakta en l kare, f r unders kning. (qvinna.info)
 • En malign tum r kan v xa in i omgivande v vnad och spridas via blodk rl och lymfbanor till andra st llen i kroppen och bilda dottertum rer, s kallade metastaser. (qvinna.info)
 • Fullkorn i vardagskosten ger b ttre skydd mot hj rtsjukdom, kolon br st och prostatacancer. (6miljonerklubben.com)
 • Andra studier tyder p att alliumv xter som l k, purjo och vitl k, minskar risken f r br st-, strup- och magcancer. (6miljonerklubben.com)