• Tio kvinnor i rebroomr det ingick i studien och prover tog p deras br stmj lk under ett r. (barnsidan.se)
  • En nyligen publicerad studie har analyserat 121 hormonst rande mnen i br stmj lk hos kvinnor i Finland och Danmark. (ecoprofile.se)
  • Det r ett bekymmer, s ger Filip Bjurlid, som i sin avhandling i kemi vid rebro universitetet visar p h ga halter av detta milj gift i br stmj lk. (barnsidan.se)
  • F rutom studien av br stmj lk har han ocks unders kt bromerade dioxiner i tv havslevande d ggdjur: grindvalar vid F r arna och s lar i stersj n. (barnsidan.se)
  • Han har ocks unders kt en metod att sl cka br nder p uppdrag av MSB, Myndigheten f r samh llsskydd och beredskap. (barnsidan.se)
  • Och trots f rekomsten av gifter visar annan forskning att br stmj lk fortfarande r det b sta f r barn och m drar, s ger han. (barnsidan.se)
  • Samma dag skall hon hafwa warit Syslosatt med bakning hemma i sin Torparestuga under hwilket hennes fyra barn Sonen Swen 14 r gammal, dottren Ingrid p 11 ret, S nerne Petter p 8 de ock Lorents p 6 te ret warit utur huset ock wid sj stranden at utur en b t uppdraga n got ris till br nsle. (tjsf.org)