• Glaxosmithkline, GSK, har nu tagit fram ett nytt preparat för kvinnor vars brösttumörer överuttrycker HER2. (lakemedelsvarlden.se)
 • Orsaken tros vara tidigare upptäckt (ökad självundersökning/uppföljande läkarkontakter) samt att brösttumörer hos dessa kvinnor har ett gynnsammare förlopp. (privatmedicin.se)
 • Arimidex eller som den kallas allmänt, Anastrozol är ett receptbelagt läkemedel som används för att hämma tillväxten av brösttumörer hos postmenopausala kvinnor genom att sänka östrogen nivåer. (halsanet.com)
 • Aromasin (exemestan) sänker östrogennivåerna hos postmenopausala kvinnor, vilket kan bromsa tillväxten av vissa typer av brösttumörer som behöver östrogen för att växa i kroppen. (medikament.se)
 • När forskarna framkallade två olika kombinationer av mutationer i dessa celler utvecklades luminala brösttumörer i de genmodifierade försöksmössen. (ki.se)
 • Detta beror på phytonutrients eller antioxidanter i dessa grönsaker avaktivera potenta östrogener, vilket förhindrar östrogenkänsliga celler, särskilt i brösttumörer utvecklas. (akunadaga.com)
 • Röntgen är idag en självklar metod för att detektera allt från benbrott till brösttumörer. (elektroniktidningen.se)
 • En ny analys av bortopererade brösttumörer kan visa vilken typ av mutation det handlar om. (forskning.se)
 • Analys av genetiska avvikelser inblandade i utveckling av brösttumörer, miyadren köp säljes. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Studien har använt sig av brösttumörer för analys från det stora svenska SCAN-B-projektet som initierades av professor Åke Borg och kolleger för mer än tio år sedan. (onkologiisverige.se)
 • Prolaktin är ett viktigt hormon för att brösten ska bildas, utvecklas och producera mjölk men hormonet är inblandat vid brösttumörer. (9manader.nu)
 • Forskare visade att oregelbunden olivolja är förknippad med högre förekomster av godartade brösttumörer och samtidigt med en minskning av aktiviteten hos p21Ras onkogen, vilken spårar okontrollerad cellproliferation och stimulerar tillväxten av tumörer. (medical-diag.com)
 • Framför allt honorna, fick gigantiska tumörer brösttumörer - vilket motsvarar bröstcancer hos människan. (thenhf.se)
 • Cystosarcoma phyllodes, cirka 1 % av alla brösttumörer. (internetmedicin.se)
 • Antalet nyupptäckta brösttumörer har ökat från cirka 3 400 fall 1970 till 10 300 fall 2017. (cancercentrum.se)
 • I den aktuella studien undersökte forskarna DNA i cancervävnad från 20 patienter med brösttumörer och metastaser i både armhåla och andra organ. (helsinki.fi)
 • Tillgång till såväl medicinska bilddata som molekylära och kliniska data som dessutom kommer att knytas till den europeiska genom-fenotyp databasen kommer att göra det möjligt att exempelvis uppskatta molekylära subtyper av brösttumörer och att följa detektion av små levermetastaser och metastaser av kolorektalcancer. (umu.se)
 • Genom att undersöka nästan 2000 brösttumörer, fann vi i den nuvarande studien att patienter med höga halter av ALK1 i tumörkärlen var mycket mer benägna att utveckla metastaser. (vetenskaphalsa.se)
 • Letrozole Sandoz minskar mängden östrogen genom att blockera ett enzym ("aromatas") som deltar i produktionen av östrogen och kan därför stoppa tillväxten hos brösttumörer som behöver östrogen för att växa. (apoteket.se)
 • Letrozol minskar mängden östrogen i kroppen och kan därför stoppa tillväxten hos brösttumörer som behöver östrogen för att växa. (fragaapotekaren.se)
 • Letrozol är en hormonell behandling av bröstcancer och minskar mängden östrogen genom att blockera ett enzym, som deltar i produktionen av östrogen, och kan därför stoppa tillväxten hos brösttumörer som behöver östrogen för att växa. (fragaapotekaren.se)
 • Letrozole Sandoz används också för att hindra brösttumörer från att sprida sig till andra delar av kroppen hos patienter med framskriden bröstcancer. (apoteket.se)
 • På kirurgmottagningen undersöker, utreder och behandlar vi kärlsjukdomar, sjukdomar i mag- och tarmkanalen, sköldkörtelsjukdomar, brösttumörer och barnkirurgiska åkommor. (vgregion.se)