• Släktet Rickettsia är uppkallad efter Howard Taylor Ricketts (1871-1910), som studerade Rocky Mountain spotted feber i Bitterroot Valley i Montana, USA. (wikipedia.org)
  • Här följer några mer specifika fall av olika rickettisa-arter: Rocky Mountain - Fläckfeber börjar som "Afrikan tick bite fever" med hög feber, huvudvärk och muskelvärk. (wikipedia.org)
  • Nötkreatur kan smittas av babesia (från protozoerna Babesia divergens, B. bovis and B. ovis), borrelia (ifrån Borrelia burgdorferi), stafylokocker (Staphylococcus aureus), anaplasmos (Anaplasma phagocytophilum), Q-feber (Coxiella burnetii), Boutonneuse-feber (Rickettsia conorii) samt av bakterien Anaplasma marginale. (wikipedia.org)
  • Mediterranean spotted fever eller "boutonneuse" fever, orsakad av R. conorii , uppvisar initialt vid fästingbettet en typisk sårbildning - tache noire eller eschar. (folkhalsomyndigheten.se)
  • och orsakar sjukdomar i människor som tyfus, Boutonneuse feber, afrikansk fästingbett feber och Rocky Mountain Spotted feber. (wikipedia.org)
  • Den klassiska formen av epidemisk tyfus domineras av långdragen feber, intensiv huvudvärk och ett makulärt utslag som debuterar omkring den femte dagen. (folkhalsomyndigheten.se)