• Studiefrämjandet erbjuder evenemang och kurser som handlar om botanik, men du kan också att starta en studiecirkel inom just ditt intresseområde. (studieframjandet.se)
 • Botanik - systematik, evolution, mångfald är en grundbok för akademiska studier i botanik men användbarheten är mycket bredare än så. (adlibris.com)
 • Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre. (umu.se)
 • Debatten om huruvida klimatkompensation är en lämplig miljöstrategi har blossat upp på flera håll under den senaste tiden och här skriver tre forskare vid Lunds och Stockholms Universitet (Institutionen för ekologi, miljö och botanik - DEEP) en debattartikel på Supermiljöbloggen där de diskuterar ämnet. (su.se)
 • Appen Fågelbär är skapad av forskare på Institutionen för ekologi, miljö och botanik. (su.se)
 • En av forskarna är Pauline Snoeijis Leijonmalm vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) som ska kartlägga djurlivet vid isen. (su.se)
 • För att skapa förtroende för forskare och ge inblick i hur de bemöts, tog Institutionen för ekologi miljö och botanik (DEEP) initiativet till ett videoklipp som fått över 37 000 visningar. (su.se)
 • Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen, enligt en ny studie från Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP). (su.se)
 • Institutionen bildades 1 januari 2013 genom att de två dåvarande Botaniska och Systemekologiska institutionerna slogs samman och fick namnet Institutionen för ekologi, miljö och botanik. (su.se)
 • År 2013 bildades Institutionen för ekologi, miljö och botanik genom samgående av de båda institutionerna. (su.se)
 • Detta visar nya resultat från ett samordnat experiment som skett över norra halvklotet, som forskarna Johan Eklöf och Serena Donadi, båda nu vid institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB), deltagit i. (su.se)
 • Forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik presenterar forskningsresultaten i den internationella tidskriften Biology Letters. (su.se)
 • Zoologi: systematik och morfologi och Ekologi: populationer och interaktioner läses under terminens första hälft och Cellbiologi: prokaryoter och Botanik: anatomi och fysiologi under terminens andra hälft. (kau.se)
 • Botanik - systematik, evolution, mångfald är en grundbok för akademiska studier i botanik men användbarheten är mycket bredare än så. (adlibris.com)
 • Professor Olof Rudbeck d. y. tog sig an Carl, såg till att han fick stipendium och gav honom också i uppdrag att hålla föreläsningar i botanik i botaniska trädgården då han själv begärde tjänstledigt på grund av ålder. (nrm.se)
 • Algorithmic botanik skapar en situation där botaniker är fria att utforska möjligheterna på en mycket kort tid, snarare än år eller årtionden att liknande insatser skulle krävas i verkliga livet omständigheter. (debok.net)
 • som en disciplin som används till att anställa virtuella metoder för att öka bankens kunskap om växter och växters liv, ger algoritmiska botanik botanisten med användning av IT-verktyg för att studera och simulera ett antal olika scenarier för växter. (debok.net)
 • Held i Napier, Nya Zeeland, med seminariet var öppet för personer med kopplingar till universitetet i Calgary projektet, liksom oberoende forskare för närvarande använder någon form av algoritmisk botanik i deras ansträngningar. (debok.net)
 • Detta smittade av sig på den unge Carl som tidigt blev intresserad av botanik. (nrm.se)
 • På Rosendals Trädgård firar vi Rosens dag 2 juli med vernissage av årets sommarutställning Botanik & Keramik. (mynewsdesk.com)