• Med andra ord: Medelklassen får via skatten plocka upp notan för deras bostäder - samtidigt som de själva måste belåna sig upp över öronen, eller köa i decennier, för att hitta en bostad. (timbro.se)
 • Det krävs en rad åtgärder för att möta det stora behovet av bostäder i Sverige. (regeringen.se)
 • Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva nyproduktion av bostäder och prisutvecklingen för dessa i Sverige. (scb.se)
 • En ny form av organiserad svarthandel med bostäder och kontrakt har uppstått i Sverige de senaste åren enligt polisen och Fastighetsägarna. (svd.se)
 • Samtidigt får vi inte glömma att en typ av social housing redan har införts i Sverige: Bostäder som öronmärks åt en specifik grupp. (timbro.se)
 • Sverige ska få nio helt nya städer och stadsdelar med totalt 100 000 nya bostäder. (aftonbladet.se)
 • Antalet bostäder påverkas både av bostadsbyggandet i Sverige men också av hur mycket som rivs. (ekonomifakta.se)
 • Med bobutiker och mäklare utspridda i hela Sverige kan du hos oss dessutom enkelt söka efter och hitta bostäder i hela landet. (svenskfast.se)
 • När vi idag förmedlar bostäder, nyproduktionsprojekt, skog & lantbruk och kommersiella fastigheter över hela Sverige och i Spanien så är ambitionen fortsatt densamma, att erbjuda kunderna den bästa mäklartjänsten. (svenskfast.se)
 • Det sker en extrem urbanisering i Sverige, vilket gör frågan hur man bygger ändamålsenliga bostäder viktig. (lnu.se)
 • I två kvarter vid Hyllie allé ska bidrar Lustgården med totalt 171 bostäder som kännetecknas av genomtänkta planlösningar och högkvalitativa materialval. (malmo.se)
 • I Bergsbrunna och södra staden i Uppsalas södra delar skulle två nya "stadsnoder" med totalt 33 000 nya bostäder kunna byggas. (aftonbladet.se)
 • Totalt ska området få 3 000 nya bostäder när det är klart. (unt.se)
 • 10 parhus med totalt 20 nya bostäder har byggts av Framfast på Uvberget i Torsång. (borlange.se)
 • Med rötter i den stolta industrihistorien bygger Peab totalt 250 nya bostäder med en första inflyttning 2020. (trollhattan.se)
 • Totalt 147 kommuner bedömer att de har underskott på bostäder för anvisade nyanlända, medan 105 kommuner bedömer att de har balans. (boverket.se)
 • De flesta bostäder som är till salu i Uppsala ligger i nybyggda områden som Östra Salabacke, Rosendal, Librobäck och Industristaden. (unt.se)
 • Antalet bostäder till salu i Västra Götalands län bedöms öka de närmaste tre månaderna, samtidigt bedömer merparten av fastighetsmäklarna i Västra Götaland att priserna kommer att vara oförändrade den närmaste tiden. (mynewsdesk.com)
 • Syftet med förslaget är att göra det möjligt att använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanent byggande där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser. (regeringen.se)
 • Ta fram goda exempel på hur kommuner utanför storstadsområdena kan arbeta för att underlätta byggande av bostäder i strandskyddsnära lägen där människor vill bo. (skl.se)
 • De allra flesta av våra bostäder ligger centralt placerade i Kumla - de har god kontakt med själva stadskärnan men är ändå lummiga, gröna och trivsamma. (kundo.se)
 • Överkomliga bostäder" var Centerpartiets formulering när de för en månad sedan föreslog att Stockholm bland annat skulle överväga bostäder med inkomsttak. (timbro.se)
 • I de södra delarna av tätorten Knivsta, mellan Uppsala och Stockholm, finns det redan en del bebyggelse, men det skulle enligt Johan Edstav kunna tillkomma ytterligare 12 000 bostäder. (aftonbladet.se)
 • I två kvarter (Saga och Nanna) vid Hyllie allé uppför Midroc Property Development AB 250 bostäder med både hyres- och bostadsrätter om cirka 30-100 kvm. (malmo.se)
 • Kumla Bostäder är kommunens största bostadsföretag med cirka 2 200 bostäder. (kundo.se)
 • I området som omfattar Sjötorpsparken, och sträcker sig från Österleden i norr och söderut mot Sjötorpsskolan, planerar vi för cirka 260 bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen samt en ny förskola med åtta avdelningar. (huddinge.se)
 • Avsikten är att kunna bebygga fastigheten med bostäder kompletterat med kontor och centrumstärkande verksamheter. (umea.se)
 • Efterfrågan på bostäder i huvudstaden är skyhög och priserna därefter, och den politiska strategin har varit att genomföra social housing-projekt: Bostäder, ofta i form av grå betongtorn, där bara den som tjänar under en viss summa om året får bo. (timbro.se)
 • Enligt Boverkets prognos behövs 700 000 nya bostäder fram till 2025. (vansterpartiet.se)
 • Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation]. (stat.fi)
 • Det som i dag är Högsbo industriområde kan bli en ny blandad stadsdel med både arbetsplatser, bostäder, parker och samhällsservice, skriver debattörerna. (gp.se)
 • I bland annat översiktsplanearbetet som pågår vill staden göra om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard och möjliggöra för en blandad bebyggelse, med både arbetsplatser och bostäder. (gp.se)
 • En ny stadsdel med tusentals bostäder och arbetsplatser. (nyteknik.se)
 • Bostäder som flyter på vattnet blev en lösning för Karlstad Bostads AB i sin strävan att skapa översvämningssäkra hus. (smhi.se)
 • Kan bostäder på vatten vara en lösning för att skapa översvämningssäkra hus i framtiden? (smhi.se)
 • Att ha ett regionalt perspektiv i planeringen av bostäder är avgörande för att skapa balans i bostadsbyggandet. (vansterpartiet.se)
 • Aktuellt inom ämnet Bostäder. (mp.se)
 • Ett politiskt beslut har fattats om att höja ambitionsnivån i bostadsbyggandet till 2000 nya bostäder/år under några år här framöver. (umea.se)
 • Bristen på mark i världens dyraste stad för bostäder, Hong Kong, har gjort att staden har grottat. (va.se)
 • Bläddra i bildspelet för att se vilka tio städer som är med på listan över världens dyraste bostäder. (gp.se)
 • För att klara det akuta behovet av bostäder krävs en byggtakt på 88 000 bostäder per år fram till 2020. (atl.nu)
 • Hela kvarteret med 200 bostäder ska stå klart 2020. (trollhattan.se)
 • https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-bostader-for-aldre/ Hämtad 2020-12-04. (boverket.se)
 • Du kan få stöd för vissa typer av bostäder och för bostäder i speciella områden. (lansstyrelsen.se)
 • Det nya förslaget till utökad tobakslag omfattar vissa allmänna utomhusmiljöer men bostäder ingår inte. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Ett aktiebolag som är allmänt skattskyldigt i Finland och som hyr ut bostäder befrias från inkomstskatt i enlighet med vad som bestäms i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (2009/299). (vero.fi)
 • Vi vill därför införa ett förfarande där det krävs tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning av bostäder ägda av kommunala bolag. (vansterpartiet.se)
 • Här hittar du genomsnittspriset för bostäder som legat ute till försäljning under den givna perioden. (hemnet.se)
 • Här hittar du mer information om bostäder. (timra.se)