• Depuration - Borttagning av tandsten. (iecenter.se)
 • Via webbportalen kan du reservera tid för granskning (vuxna och studerande), reservera tid på grund av sprucken tand, eller reservera tid för borttagning av tandsten (om du tidigare fått en vårdplan med datum för följande borttagning av tandsten). (loviisa.fi)
 • Detta möjliggör borttagning av tandsten och sjuk vävnad rund tanden. (specialisttandlakarna.se)
 • Det är nödvändigt att informera honom om vad konsekvenserna av operationen för borttagning av prostata kan vara, att behandlingen kan fördröjas under lång tid. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Vid operationen ersätts de skadade ledytorna med en protes. (orton.fi)
 • 3Shape TRIOS 3 från :- PARTIELL PROTES FRÅN OPENMILL Efter att, under en period, tillverkat skelett framgångsrikt till ett antal samarbetspartners lanserar vi lasersmälta partiella proteser i CoCr på bred front. (docplayer.se)
 • Partiell protes CoCr skelett 819:-/st HIGH Q UALITY CAD/CAM PRODUCTION M-TEC SERVICE Vi är auktoriserade att utföra service och reparationer av maskiner från Schick, Renfert, Ivoclar Vivadent, Harnisch+Rieth och 3D Systems. (docplayer.se)
 • 5 836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes Inmontering av radikulärförankring Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling 845 Ocklusionskorrigerande bettslipning Skena för vertikal platsberedning Klammerplåt Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand Implantatprotetiska åtgärder 7 Implantatpaket vid KAMPANJ. (docplayer.se)
 • I hennes fall blev det en BMHR protes i varje höft. (resurfacingscan.be)
 • På bilden bredvid med genomskärningen av ett lårben och röntgenbilder på personer med en BHR eller BMHR protes ses tydligt att benmärgen aldrig nås, berörs eller tas bort med en ytersättningsprotes. (resurfacingscan.be)
 • Implantat, kronor, bro och protes samt porslinsfasad. (peascare.com)
 • På avdelning 9 vårdas patienter efter akuta ortopediska åkommor samt efter planerade operationer till exempel operation vid artros med protes i höft- och knäled. (varden.se)
 • Detta är för bättre rengöring runt olika apparaturer och stora mellanrum och en vanlig tandtråd för borttagning av plack under tandköttskanten. (dailydental.net)
 • Accepterar du utsikten på stympning av lårbenet med en konventionell protes? (resurfacingscan.be)
 • Förutom borttagning av benhalsen medför den här standardmetoden också borttagning av en viss mängd benmärg eller i vissa fall all märg från lårbenets märgkanal. (resurfacingscan.be)