• Testerna i Sverige gällande borreliainfektioner fångar inte främst upp de borreliastammar som finns i vårt land. (wordpress.com)
  • I Sverige förkommer idag borreliainfektioner i större delen av landet men främst i landets södra och mellersta delar och längs Östersjöns och Bottenhavets kuster. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Kvinnor förefaller känsligare än män för borreliainfektioner. (doktorn.com)