• Det kan finns samband mellan infektioner av toxoplasma och bornavirus med psykiska störningar och beteendeförändringar hos människor. (tv-helse.se)
  • Experimentellt har bornavirus visats kunna överföras genom direktkontakt och från moder till foster, men hos katt verkar det inte vara en infektion som smittar direkt mellan katter i någon nämnvärd omfattning. (sva.se)