• Våra produkter är framställda med gammaldags boktryck, Letterpress på engelska. (rundqvistco.se)
  • Boktryck/Letterpress känns igen på den lilla relief som uppstår när den infärgade blytypen/trästilen pressas mot de mjuka pappersfibrerna. (rundqvistco.se)
  • Tryckning kan ske på båda sidor och de bästa metoderna är boktryck eller bläckstråleskrift. (pappersverkstan.nu)