• Dysmorfofobi - eller body dysmorphic disorder (BDD) som är den engelska termen - innebär att man har en fixering vid en inbillad defekt i utseendet som inte är observerbar för andra eller som andra ser som helt obetydlig. (foubloggen.com)
 • Dysmorfofobi, mer känt som BDD (av engelska Body Dysmorphic Disorder), kroppslig dysmorfofobisk störning eller inbillade utseendedefekter är en somatoform störning. (wikipedia.org)
 • Dysmorfofobi eller BDD, body dysmorphic disorder, är en psykisk sjukdom. (expressen.se)
 • Många timmar framför spegeln varje dag, ständiga kontroller av utseendet, depression och social isolering, det kan vara vardagen för de två procent av befolkningen som uppfyller diagnoskriterierna för dysmorfofobi eller BDD Body Dysmorphic Disorder som är den engelska termen. (apathy-ffxiv.eu)
 • Dysmorfofobi - eller body dysmorphic disorder (BDD) som är den engelska termen - innebär att man har en fixering vid en inbillad defekt i utseendet som inte är observerbar för andra eller som andra ser som helt obetydlig. (foubloggen.com)
 • Dysmorfofobi, mer känt som BDD (av engelska Body Dysmorphic Disorder), kroppslig dysmorfofobisk störning eller inbillade utseendedefekter är en somatoform störning. (wikipedia.org)
 • Men det jag ska skriva om i det här inlägget, är någonting som på engelska kallas för body dysmorphic disorder, även förkortat BDD. (guldmedadhd.se)
 • Dysmorfofobi (på engelska Body Dysmorphic Disorder, BDD) är en psykiatrisk sjukdom som innebär att man är överdrivet upptagen av - det vill säga har tvångstankar kring - att någon del av utseendet är fult eller avvikande. (psykiatrinordvast.se)
 • Bakgrund Body dysmorphic disorder [BDD] är en psykiatrisk sjukdom med en prevalens på omkring två procent. (uppsatser.se)
 • Dysmorfofobi (body dysmorphic disorder, BDD) kännetecknas av överdriven upptagenhet vid en eller flera upplevda defekter i utseendet. (psykiatristod.se)
 • Behandling med hjälp av KBT är effektiv för den som lider av Body Dysmorphic Disorder. (ocd.nu)
 • Studien där 15 521 penisar mätts kan förhoppningsvis kan hjälpa män som lider av Body Dysmorphic Disorder (BDD). (sexleksakeroutlet.se)
 • Samlingsnamnet för OCD och ovan nämnda tillstånd är Tvångssyndrom och Relaterade tillstånd (Obsessive Compulsive Disorder and Related Disorders, OCD-RD). Dessa tillstånd debuterar vanligtvis under barndomen eller tonåren men orsakar omfattande sjuklighet och socioekonomisk börda i alla åldrar. (ki.se)
 • Vid dysmorfofobi, eller body dysmorphic disorder (BDD), leder ett missnöje med det egna utseendet till oro och ångest. (internetpsykiatri.se)
 • Den som har dysmorfofobi ( body dysmorphic disorder, BDD) upplever att missnöje med det egna utseendet skapar oro och ångest. (it-halsa.se)
 • Många anser utseendet så viktigt, att man utvecklar en extrem form av utseendefixering med svår ångest och tvångstankar, s.k. dysmorfofobi (Body Dysmorphic Disorder BDD). (eliazon.net)