• Foster och små barn är känsligast. (ki.se)
 • Foster och små barn är speciellt känsliga. (naturvardsverket.se)
 • En rapport gjord i USA visade höga nivåer av BPA hos spädbarn, barn och foster. (stegforhalsa.se)
 • Barn är mer känsliga än vuxna för olika ämnen som kan finnas i vattnet. (rikshandboken-bhv.se)
 • Hos de flesta barn och vuxna är hjärtfrekvensen regelbunden, det vill säga vid bestämning av puls, känns rytmiska slag med olika tidsintervaller mellan dem. (medicaldewata.com)
 • Näringsguiden Blyförgiftning kan minska hemoglobinsyntesen som leder till anemi, samt minska intelligenskvot och hjärnfunktion hos både barn och vuxna p.g.a. minskat upptag av GABA till hjärnvävnad. (kurera.se)
 • Intensivterapin är en logopedisk rikssjukvård som bedrivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, både med vuxna och barn/föräldrar. (n.nu)
 • Det är därför vi inte kan jämställa djur och barn och därför ska vi ge barn men inte djur samma rättigheter som vuxna. (studylib.net)
 • När man i Storbritannien 1987 införde förbud mot blyvikter i fisket ledde detta till en minskad blyförgiftning hos knölsvanar så att populationen kunde återhämta sig. (wikipedia.org)
 • Ibland kan barn utveckla hjärtrytmstörningar, som uppträder av oegentligheter, ökad eller minskad pulsfrekvens. (medicaldewata.com)
 • Symptomen på akut eller kronisk blyförgiftning kan vara bland annat trötthet, illamående, huvudvärk, magvärk, sömnlöshet och metallsmak i munnen. (wikipedia.org)
 • Men, vi bör behandla individer utifrån vad som är normalt för deras art, och därmed kan vi hävda att intelligens är moraliskt relevant för hur mycket respekt vi bör visa någon och ändå inte ge barn och förståndshandikappade samma låga moraliska status som djur. (studylib.net)
 • Det är i själva potentialiteten som den moraliskt relevanta skillnaden ligger mellan barn och djur. (studylib.net)
 • De första nedtecknade fallen av blyförgiftning har daterats till cirka 200 f kr. (wikipedia.org)
 • Kvinnor med en optimal nivå på cirka 2,5 μIU / ml när de planerar ett barn har en lägre risk att utveckla hormonella komplikationer av graviditeten. (merithealthnorthwestms.com)
 • Blyförgiftning är vanligast hos barn då de dels är betydligt (4-5 ggr) känsligare för bly, dels för att speciellt små barn har större benägenhet att av nyfikenhet stoppa sakar i munnen. (wikipedia.org)
 • Hormonet i sig produceras i hypofysen, men som vi redan har sagt påverkar det sköldkörteln och är därför förskrivet för diagnos av dess sjukdomar, liksom för infertilitet, regelbundet sänkt kroppstemperatur, depression, impotens och försenad sexuell och mental utveckling i barn. (merithealthnorthwestms.com)
 • Damm i hemmen och jord kan vara bidragande källor för blyexponering hos barn. (naturvardsverket.se)
 • Inte uttryckt sakta puls kan observeras hos barn som är involverade i sport. (medicaldewata.com)