• Några exempel på immunanalyser är enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), Radioimmunologisk analys (RIA) och Western blot. (wikipedia.org)
 • Vid Folkhälsomyndigheten används två metoder, ELISA och Western Blot se, Folkhalsomyndighetens analyskatalog . (folkhalsomyndigheten.se)
 • ELISA var då negativt och Western Blot svag positiv. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Stor erfarenhet av molekylära/biokemiska laboratorietekniker, i synnerhet qPCR, Western blot och EIA/ELISA, krävs liksom erfarenhet från arbete med primära humana cellkulturer, från framförallt bindväv. (umu.se)
 • Anti-MOUSE kappa chain (RABBIT) Antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, and immunochemistry requiring extremely low background levels, lot-to-lot consistency, high titer and specificity. (vwr.com)
 • ELISA samt Western blot på isolerade plasma och proteiner och analyser av RNA-sekvenseringsdata. (mynetworkglobal.com)
 • Provbearbetning av celler och vävnad med masspektrometri, western blot, ELISA, decellularisering och isolering av ex. (varbi.com)
 • Tidigare erfarenhet av cellodling r f rdelaktigt, och ven tidigare arbete med tekniker s som qRT-PCR, Proximity Ligation Assay (PLA) och Western blot. (vakanser.se)
 • Erfarenhet av cellmikroskopi, western blotting, molekylär kloning, siRNA, CRISPR-Cas och/eller proteinuttryck och proteinrening är starkt meriterande. (mynetworkglobal.com)
 • Erfarenhet av cellmikroskopi, western blotting, siRNA, CRISPR-Cas, proteinuttryck och rening, och/eller röntgenkristallografi är starkt meriterande, och en gedigen publikationslista inom dessa områden är starkt meriterande. (mynetworkglobal.com)
 • Tidigare erfarenhet av cellodling i CHO celler, affinitetsrening och analyser så som SDS-PAGE och Western Blot är meriterande. (varbi.com)
 • Vid positiv eller tveksam test utförs en eller flera s k konfirmerande analyser, såsom Western blot och annan antigentest. (vgregion.se)
 • Micro-doughLAB), analyser av glutenproteiner (SDS-PAGE, Western blotting, kromatografi), analyser av protein nedbryting (Zymography) og proteomanalyser.Jeg har en M.Sc. (nofima.no)
 • Här ingår analyser av muskelfibersammansättning, enzym- och metabolitbestämningar,, bestämning av proteinuttryck (Western blot), genuttryck (PCR-analys), samt mätning av mitokondriell funktion i isolerade muskelpreparationer. (gih.se)
 • Teoretisk och praktisk kunskap inom grundläggande forskningsmetodik inkluderande histologiska analyser, PCR, Western Blot samt in vitro försök med cell-linjer. (mynetworkglobal.com)
 • Western blod, dot blot analyser. (varbi.com)
 • Med säkerhet kunna upparbeta prover för analys av nukleinsyror och proteiner, utföra basala molekylära analyser såsom t.ex RT-qPCR och Western blot samt cell-baserade assayer. (varbi.com)
 • Metoder för isolering och analys av gener såsom kloning, PCR, sekvensering och mutationsanalyser gås igenom samt metoder för analys av genprodukter såsom blotting och hybridiseringstekniker, RT-PCR och micro array. (ki.se)
 • Här ingår även olika metoder för att analysera genprodukter såsom blotting och hybridiseringstekniker, proteininteraktionsanalyser, RT-PCR, micro array, masspektrometri. (ki.se)
 • Laborationsmoment som ingår är nukleinsyrapreparation, realtids-PCR inklusive primerdesign, immunhistokemi och Western blot. (ki.se)
 • Metodbeskrivning/Aktivitet Western blot, överföring av protein från elektroforesgel till blottingmembran samt antikroppsdetektion. (docplayer.se)
 • Dokumenterad färdighet i molekylärbiologiska tekniker, så som PCR, Next Generation Sequencing, Western och Northern blot samt biokemi och proteinrening är meriterande. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Doktoranden kommer att fokusera på cellmikroskopi, western blotting, knock-out/down, analys av cellulära fenotyper, proteinuttryck och rening av proteiner samt biokemisk och strukturell karaktärisering. (mynetworkglobal.com)
 • Du kommer att odla tumörceller, genomföra Western blot analys, PCR-analys samt konfokalmikroskopi. (mynetworkglobal.com)
 • Som postdoktor kommer du att arbeta med cellmikroskopi, western blotting, knock-out/down, analys av cellulära fenotyper, proteinuttryck och rening och/eller biokemisk och strukturell karaktärisering. (mynetworkglobal.com)
 • Western blot, WB, även immunoblot, är en vanlig molekylärbiologisk metod som används inom proteinkemin för att detektera och identifiera specifika proteiner med hjälp av antikroppar. (wikipedia.org)
 • I en studie med 279 patienter med idiopatisk bilateral neurogen hörselnedsättning hade 32% antikroppar som sågs med western blotting. (apotekvarerpanettet.life)
 • Exempel på tekniker som kommer att användas är genotypning, immunhistokemi, in situ hybridisering, beteendetester på genetiskt modifierade möss med eller utan farmakologisk provokation, proteinanalys via western blotting eller bioinformatisk metodologi. (allastudier.se)
 • Jag fick bland annat lära mig att utföra genotypning, isolering av proteiner och mitokondrier, Western blot och dessutom utförde vi en del experiment för att studera beteendet hos flugorna, vilket också var mycket intressant. (helsinki.fi)
 • Vi använde Western blotting och immunohistokemi att undersöka BIRC6 uttryck i 7 CRC cellinjer och 126 CRC kliniska prover. (kronisksjukdom.com)
 • Ytterligare ett test heter Western Blot IgG och IgM (kallas också Immunoblot). (borrelia-tbe.se)
 • Western Blot (Immunoblot) tas betydligt oftare både i Finland, i Tyskland och i USA inom den vanligavården. (borrelia-tbe.se)
 • Bekräftelse av epitel och mesenkymala markör uttryck med Western blot en, atens pa apoteket göteborg. (web-apotek-sverige.life)
 • Bekräftelse av epitel och mesenkymala markör uttryck med Western blot en, generic cryofaxol europe amsterdam. (apotekvarerpanettet.life)
 • Tutankhamun belongs to the haplogroup R1b1a2, which more than 50% of all men in Western Europe belong to. (arkeologiforum.se)
 • The result in the 2016 United States Presidential Election is an obvious reaction to a western world having lived on loaned funds for many a decade, leaving a burden of debt for future generations rather than accepting a more realistic pace of rising living standards. (jonatanforsberg.net)