• Western blot, WB, även immunoblot, är en vanlig molekylärbiologisk metod som används inom proteinkemin för att detektera och identifiera specifika proteiner med hjälp av antikroppar. (wikipedia.org)
  • Western blot används i princip vid alla laboratorier som bedriver biomedicinsk och biomolekylär forskning, men även vid klinisk medicinsk diagnostik i vissa sammanhang. (wikipedia.org)
  • The kuroGEL semi-dry blotter provides great flexibility in a laboratory since it can be used for all types of blotting: Western, Southern, and Norther. (vwr.com)
  • Dessa elektroblotenheter erbjuder ett säkert och lätthanterligt system för överföring av nukleinsyra eller proteiner från gelmatris till lämpligt blot. (vwr.com)