• Sedan finns sådana som blommar hela sommaren, t ex kanadensiska och mindre härdiga, men så här massiv blomning har de inte. (gladigront.se)
 • Och snygg är den, men den beter sig som vanlig gråbo så räkna med att den sprider sig och klipp tillbaka plantan under sommaren för att slippa blomning och frösättning. (odlargladjen.se)
 • Och på ett symboliskt plan är det bara alltför uppenbart att det i dag finns en levande nationalistisk berättelse där invandringen är det nutida tvång som håller Finlands blomning tillbaka. (hbl.fi)
 • För att få fler återblommande skott, klipp tillbaka efter blomning. (eplanta.com)
 • Risken för blomning av cyanobakterier, ofta kallade blå-gröna alger, beräknas som måttlig runt Åland, men blomningen kan börja tidigare på grund av den varma majmånaden. (nyan.ax)
 • De större plantorna har redan blommat, medan de lite mindre nu har hunnit växa till sig och bjuder snart på sin första blomning. (blogspot.com)
 • Den här damen bjuder bara på en blomning och är uppkallad efter en hustru till en av Napoleons generaler. (blogspot.se)
 • M/S DESIGN Trädgård och Keramik: Maj bjuder på mer blomning. (ms-design.se)
 • Maj bjuder på mer blomning. (ms-design.se)
 • Det gör inget om de har kommit olika långt i sin blomning, det är vackert att avnjuta såväl blomning som knoppstadium. (blomsterlandet.se)
 • Träden är ett vackert inslag - från vårens blomning till höstens fruktskörd. (unt.se)
 • Plantera om den och vattna den för att sedan se fram emot en ny blomning som oftast infaller i januari-februari. (blomsterlandet.se)
 • Med TROPICAO™ är det möjligt för dig att i varmt klimat producera choklad som står emot blomning och samtidigt behålla dess sensoriska egenskaper, med minimal påverkan på din produktionsanläggning. (aak.com)
 • Rören med färgspektrat 2700K ger ett varmt ljus och rekommenderas speciellt för blomning och fruktsättning. (wexthuset.com)
 • Med utg ngs punkt att cry2 och phyA r de viktigaste dagsl ngdssensorer i Arabidopsis, visar f rskare i det h r experimentet att phyA inducerar blomning i l ngv gsr d ljus med verkan, som liknar den hos cry2. (qtax.se)
 • Fotoperiodisk blomning hos v xter regleras m h a fotosensoriska receptorer, bl a r d/l ngv gsr d ljusreceptor fytokrom och bl /UV ljusreceptor kryptokrom. (qtax.se)
 • Fotoperiodisk blomning var det f rsta dokumenterade fotoperiodiska fenomenet hos v xter. (qtax.se)
 • Din blomning sluten än i knopp / skall mogna ur sitt tvång. (hbl.fi)
 • http://www.dn.se/nyheter/varlden/bambuns-blomning-orsakar-svaltkatastrof. (wikipedia.org)
 • Men jag undrar om knoppsättningen gynnas av att man tar bort det gamla vissna eller om det inte spelar nån roll för nästa års blomning. (blogspot.com)
 • Coincidence av ljusperception genom cry2 och phyA med h jdpunkten av cirkadianska uttrycket av CO- genen r kritisk f r inducering av FT- blomningstidsgen uttryck och fotoperiodisk blomning. (qtax.se)
 • Fortfarande vid nästa blomning, 2006-2007, fick staten och de lokala myndigheterna kritik för att de inte hade förberett sig och importerat mat. (wikipedia.org)