• Emoxipin kommer att minska nivån av blodviskositet, vaskulär permeabilitet och tendensen att utveckla blödningar. (primaryicare.com)
  • EPA har visat sig kunna minska blodviskositet och hopklumpning av blodplättar, så att blodet blir tunnare och har mindre tendens att koagu¬lera. (mineralbalans.se)