• Den vanligaste komplikationen i samband med ablation är blodutgjutning i ljumsken efter sticket. (hjart-lung.se)
 • Främre korsbandsskada är den vanligaste orsaken till akut blodutgjutning i knäleden. (sjukgymnastgruppen.se)
 • Akuta skador uppstår plötsligt och med tydlig orsak där skarp smärta, akut svullnad, blodutgjutning och/eller värmeökning över det skadade området uppstår i anslutning till skadetillfället. (camppro.se)
 • Som vi nämnde tidigare kan antibiotika försvaga tungans bakterieflora Blodutgjutning, blåmärken, eller ekkymos, är en missfärgning och ömhet i hud eller slemhinnor på grund av läckage av blod från ett skadat blodkärl ut i vävnaderna. (tadis.se)
 • Svullnad, blåmärken, hjärnskakningar och blodutgjutning. (planka.nu)
 • Hematom är en lokaliserad blodutgjutning inuti kroppen eller på kroppen. (wikipedia.org)
 • Hjärntumör och subduralt hematom: Blodutgjutning under den hårda hjärnhinnan. (tf.nu)
 • Det kan räcka med en kraftig stöt, som ger en blodutgjutning inne i kroppen som inte ens syns som ett blåmärke i huden. (ki.se)
 • En blåröd solnedgångsliknande blodutgjutning tornade upp sig på huden tillsammans med ett illrött bett från en hörntand. (dognews.se)
 • Hej, Jag har fått en blodutgjutning under huden på ollonet efter att ha onanerat själv en gång, och blev avrunkad en gång. (apotekvarersverige.life)
 • Metoden innebär en ökad risk för infektion i leden, en ansamling av vätska, blodutgjutning i ledhålan eller djupventrombos (blodpropp). (wikipedia.org)
 • Den svullnar rejält och omedelbart vilket är ett dåligt tecken= allvarlig ledskada med blodutgjutning i leden. (wordpress.com)