• Man har för högt blodtryck (hypertoni) när blodet pumpas ut genom artärerna med högre tryck än normalt. (netdoktor.se)
 • Högt blodtryck eller hypertoni (på engelska: hypertension) är en viktig riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och tidig död, och beräknas orsaka en mycket stor andel av den globala sjukdomsbördan. (forskning.se)
 • Högt blodtryck, som också kallas hypertoni, försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. (fragaapotekaren.se)
 • Enligt Fass och andra källor ska zopiklon (Imovane) inte orsaka högt blodtryck (hypertoni) som biverkning. (fragaapotekaren.se)
 • Största anledningen att få högt blodtryck (hypertoni) ligger i våra gener. (fragaapotekaren.se)
 • Ungefär 95 procent av alla fall av förhöjt blodtryck räknas till primär hypertoni. (davidaston.se)
 • Vissa läkemedel som till exempelvi kortison eller p-piller kan också leda till sekundär hypertoni och när unga människor har högt blodtryck finns det ofta anledning att misstänka sekundär hypertoni. (davidaston.se)
 • Enligt Fyss 2015 har minst 25 % av svenska folket hypertoni (högt blodtryck) eller tar blodtryckssänkande medicin. (hpinordic.se)
 • Högt blodtryck och hypertoni är samma sak. (diabetes.nu)
 • Hypertoni (högt blodtryck) drabbar 10-25% av alla vuxna och är en kraftig riskfaktor för kranskärlssjukdom, hjärtattack, stroke, njursjukdom och kärlsjukdom i benen. (diabetes.nu)
 • Högt blodtryck eller hypertoni eller hypertension är en kronisk sjukdom som innebär att trycket i artärerna är för högt. (alkompis.se)
 • Många av dessa människor skulle inte behöva drabbas av så allvarliga följdsjukdomar om vi kunde få bukt med en mycket allvarlig, grundläggande riskfaktor, hypertoni (högt blodtryck). (diabetes.nu)
 • Undertrycket är särskilt viktigt för att diagnostisera för högt blodtryck (hypertoni). (niomanader.se)
 • Gällande rökstopp (liksom förbättrade matvanor) är det främst viktigt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom allmänt och förbättra prognosen vid högt blodtryck, inte för att sänka blodtrycket i sig. (netdoktor.se)
 • Om problemen identifieras tidigt kan man sänka sitt blodtryck genom att äta sunt, röra på sig och medicinera - därför är det oroväckande att endast varannan pensionär kontrollerar blodtrycket regelbundet, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd. (hjart-lungfonden.se)
 • De flesta tidigare genetiska studierna kring blodtryck har fokuserat på redan kända genetiska variationer som dessutom visat sig ha liten effekt på blodtrycket. (forskning.se)
 • Förhöjt blodtryck antyder att blodtrycket varit normalt och sedan stigit. (mediesprak.fi)
 • Du bör inte använda Arcoxia när du har högt blodtryck, eftersom det kan höja blodtrycket. (fragaapotekaren.se)
 • Saltets betydelse för blodtrycket är omdiskuterad, men att äta mindre salt brukar ingå i kostråden för att sänka ett för högt blodtryck. (vardpassagen.se)
 • Om din deltagare har ett förhöjt blodtryck rekommenderar vi att du mäter om blodtrycket i slutet av Hälsoprofilbedömning efter deltagaren har genomfört konditionstestet. (hpinordic.se)
 • Man har högt blodtryck om blodtrycket är högre än normalt. (diabetes.nu)
 • Om man har diabetes är det särskilt viktigt att vara noggrann med blodtrycket eftersom högt blodtryck ökar risken för diabeteskomplikationer. (diabetes.nu)
 • I dag räknar man med att cirka 1,8 miljoner svenskar har en förhöjning av blodtrycket, men många är inte medvetna om det eftersom ett måttligt förhöjt blodtryck inte brukar ge några tydliga symptom. (diabetes.nu)
 • Mot slutet är det viktigt att hålla blodtrycket under uppsikt så att det inte går upp för mycket, ett högt blodtryck kan vara tecken på havandeskapsförgiftning. (niomanader.se)
 • Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. (1177.se)
 • Alla vuxna bör någon gång kontrollera sitt blodtryck. (1177.se)
 • Ibland kan du få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet. (1177.se)
 • Vid mycket högt blodtryck kan du få tydligare symtom som svår huvudvärk och andnöd. (1177.se)
 • Även om högt blodtryck i sig oftast inte ger några symtom, är det en av de främsta orsakerna till för tidig död. (netdoktor.se)
 • Även om högt blodtryck i sig inte ger några symtom, kan det få många allvarliga följder. (netdoktor.se)
 • Vid riktigt höga blodtryck kan du få tydligare symtom som trötthet, illamående, svår huvudvärk och andnöd. (fragaapotekaren.se)
 • Ett högt blodtryck behöver inte ge några symtom i början. (davidaston.se)
 • Det är resultatet av global studie där 347 000 personer ingått, i en av världens hittills största genetiska studier kring blodtryck. (forskning.se)
 • COL21A1 och RRAS är speciellt intressanta eftersom båda generna är kopplade till ombildning av blodkärl, vilket är relevant för personer med högt blodtryck. (forskning.se)
 • Personer med högt blodtryck bör äta minst en banan varje dag. (hipermercadonatural.com)
 • Personer som lider av högt blodtryck bör se till att de får tillräckligt med vätska. (hipermercadonatural.com)
 • Resultaten visar att bara hälften av de personer som har högt blodtryck är medvetna om sin diagnos, och bland dem som har kännedom får bara var tredje en korrekt behandling. (vardfokus.se)
 • Störst betydelse har det hos vissa äldre eller personer med ärftlighet för högt blodtryck. (vardpassagen.se)
 • Fysisk aktivitet med låg till måttlig intensitet är också en av rekommendationerna i FYSS 2015 för personer med högt blodtryck. (hpinordic.se)
 • Alla personer i befolkning skall kontrollera sitt blodtryck och detta skall göras varje år. (diabetes.nu)
 • Både personer med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes drabbas av högt blodtryck. (diabetes.nu)
 • Forskarna, verksamma vid University College London, rekryterade 502 kognitivt normala personer från en större studie där deltagarna fått sina blodtryck mätta vid 36, 43, 53, 60-64 och 69 års ålder. (alkompis.se)
 • Högt blodtryck är en av de allvarligaste riskfaktorerna för stroke och hjärtinfarkt. (hjart-lungfonden.se)
 • Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. (fragaapotekaren.se)
 • Sambandet mellan ett högt blodtryck och olika hjärt-kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt eller stroke, är tydligt och väletablerat. (alkompis.se)
 • Ett högt blodtryck ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke, men också njursjukdom och demens. (alkompis.se)
 • Du bör få ditt blodtryck kontrollerat någon gång per år om det ligger kring 140/90 mmHg, det vill säga nära den övre gränsen för vad som räknas som hälsosamt. (1177.se)
 • Mätenheten för blodtryck är mmHg (millimeter kvicksilver). (medisafety.fi)
 • Blodtryck mäts i enheten mmHg som är en förkortning för millimeter kvicksilver. (diabetes.nu)
 • Ett högt blodtryck definieras som om trycket under en längre tid är lika med eller högre än 140/90 millimeter kvicksilver (mmHg). (alkompis.se)
 • Detta kallas för blodtryck. (medisafety.fi)
 • Den vanligaste typen av högt blodtryck hos äldre människor kallas isolerad systolisk blodtrycksförhöjning. (davidaston.se)
 • Risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck. (1177.se)
 • I takt med att blodkärlen stelnar ökar risken för högt blodtryck när man blir äldre - i åldersgruppen 65-84 år har nästan hälften av svenskarna högt blodtryck. (hjart-lungfonden.se)
 • Högt blodtryck ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. (healthcare.se)
 • Även hos barn i förskoleåldern ökar passiv rökning risken för högt blodtryck. (tobaksfakta.se)
 • Risken för ett högt blodtryck ökade med 21 procent. (tobaksfakta.se)
 • Sedan tidigare är det dock känt att högt blodtryck kan öka risken att utveckla demens. (fragaapotekaren.se)
 • Högt blodtryck definierades som 140/90 vilket väl är samma som i Sverige? (vardfokus.se)
 • Detta är mycket ledsamt eftersom det är tämligen enkelt att behandla ett högt blodtryck. (diabetes.nu)
 • Blodtryck är trycket i kroppens kärl (artärer) och det beskrivs med två värden. (diabetes.nu)
 • Du som har diabetes bör därför säkerställa att ditt blodtryck kontrolleras varje år och att du får behandling så att trycket ligger under målvärdet. (diabetes.nu)
 • För att vara säker på att man har högt blodtryck skall trycket mätas ytterligare 3 gånger inom en månad. (diabetes.nu)
 • Mätningen är uppdelad i systoliskt och diastoliskt blodtryck, det förstnämnda är alltid den högsta siffran eftersom att det mäts när hjärtat pumpar eller matar ut blod medan diasystoliskt mäter trycket när hjärtat vilar. (niomanader.se)
 • Medelåldern tycks vara en känslig period i livet, varför experterna anser att man rutinmässigt bör kontrollera sitt blodtryck redan före 40 års ålder. (alkompis.se)
 • Därför bör människor rutinmässigt kontrollera sitt blodtryck redan före 40 års ålder, anser forskare. (alkompis.se)
 • Därför, anser forskarna, bör människor rutinmässigt kontrollera sitt blodtryck redan före 40-årsåldern. (alkompis.se)
 • Till de viktigaste riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom hör förutom högt blodtryck, hög ålder, manligt kön, person som redan har en åderförfettningssjukdom, ärftliga faktorer, diabetes, blodfettrubbningar (högt LDL-kolesterol och lågt HDL-kolesterol) och rökning. (hjart-lungfonden.se)
 • Men kunskapen om genetiska faktorer som styr högt blodtryck är begränsad. (forskning.se)
 • Det följande är en lista över några av de vanligaste orsakerna till högt blodtryck, fetma, genetiska faktorer, konsumtion av alkohol, hög konsumtion av natrium, brist på aerob träning, p-piller, förtäring av vissa analgetika, njursjukdom eller binjurssjukdom. (hipermercadonatural.com)
 • Faktorer som stress, övervikt och högt alkoholintag har en betydelse för ett för högt blodtryck. (davidaston.se)
 • Det är inte farligt att ha lågt blodtryck men kan känna symptom som yrsel och svimningskänsla. (hpinordic.se)
 • Vad har man för symptom av högt blodtryck? (diabetes.nu)
 • Man har ofast inga symptom av högt blodtryck, såvida inte komplikationer uppstått. (diabetes.nu)
 • När ditt blodtryck mäts hos läkaren kan det vara högre än vanligt på grund av den ovana situationen. (netdoktor.se)
 • Syftet med studien har varit att jämföra hur vanligt högt blodtryck är och hur det behandlas i låg- mellan- och höginkomstländer. (vardfokus.se)
 • Upptäckten av nya regioner av arvsmassan med koppling till högt blodtryck kan leda till en bättre förståelse för hur högt blodtryck utvecklas men också för vilken betydelse som förändringar i livsstil kan få, säger Paul Franks, som är gästforskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och som lett studien i Umeå. (forskning.se)
 • Men det är bra att på egen hand försöka minska saltintaget så långt det är möjligt, speciellt om du har högt blodtryck. (vardpassagen.se)
 • En ny Sifoundersökning visar att endast 52 procent av landets pensionärer kontrollerar sitt blodtryck regelbundet. (hjart-lungfonden.se)
 • Som hälsoprofilbedömare kan du aldrig ställa diagnosen högt blodtryck, utan endast informera om att deltagaren vid mättillfället har ett förhöjt blodtryck och rekommendera uppföljning hos medicinsk personal. (hpinordic.se)
 • Att ha både diabetes och högt blodtryck innebär kraftigt ökad risk för komplikationer. (diabetes.nu)
 • Av samtliga 140 000 som ingick i studien hade 41 procent högt blodtryck. (vardfokus.se)
 • I den svenska delen av studien var siffrorna än mer alarmerande: 46 procent hade högt blodtryck när de undersöktes, men knappt var tredje av dessa medicinerade för högt blodtryck. (vardfokus.se)
 • Många med högt blodtryck vet inte om det och bland dem som har fått diagnosen behandlas för få. (vardfokus.se)
 • Trots att högt blodtryck är en av de allvarligaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom kontrollerar bara hälften av alla över 65 år sitt blodtryck regelbundet. (hjart-lungfonden.se)
 • Om deltagaren har ett diagnostiserat högt blodtryck har du troligtvis fått reda på detta när ni pratade kring medicin. (hpinordic.se)
 • Ett högt blodtryck i medelåldern riskerar att påverkar hjärnan senare i livet, visar forskning. (alkompis.se)
 • Resultatet, som nu publiceras i tidskriften The Lancet Neurology, visar att det fanns ett tydligt samband mellan ett förhöjt tillika stigande blodtryck i medelåldern (36-53 år) och minskad hjärnvolym och förändringar i den vita substansen i 70-årsåldern. (alkompis.se)
 • Om din deltagare har förhöjt blodtryck eller medicinerar för diagnostiserat högt blodtryck kan du välja en lägre effekt. (hpinordic.se)
 • Riskfaktorer för högt blodtryck? (netdoktor.se)
 • Kända riskfaktorer för högt blodtryck är övervikt (högt BMI), att vara för tidigt född, låg födelsevikt och att föräldrarna har högt blodtryck. (tobaksfakta.se)
 • Samhället kan spara 400 miljoner kronor på läkemedel mot högt blodtryck utan att de som lider av högt blodtryck får en sämre läkemedelsbehandling. (tlv.se)
 • Generellt brukar man säga att 90/60 räknas som lågt blodtryck. (hpinordic.se)
 • Diastoliskt blodtryck stiger under livets gång fram till 55 års ålder, varefter det sjunker gradvis. (diabetes.nu)
 • att man får något lägre blodtryck, man kan då känna sig yr, svimfärdig och ha problem att stå upp längre stunder. (niomanader.se)
 • Detta innebär att om du har högt blodtryck borde du dricka minst åtta glas vatten om dagen. (hipermercadonatural.com)
 • Det är den vanligaste typen av högt blodtryck från ungefär 65 års ålder. (1177.se)