• Vid en blodtransfusion förs nytt blod in i kroppen. (1177.se)
 • En blodtransfusion kan behövas när en person har förlorat mycket blod vid exempelvis olyckor, operation eller sjukdomar så som leukemi. (blodgivning.se)
 • Man kan även använda sig av färskt blod när det uppkommer akuta situationer där blodtransfusion behövs. (evidensia.se)
 • Standardiserad insamling och bedömning av information om avvikelser vid insamling, testning, framställning, lagring och distrubition av blod och blodkomponenter samt ogynnsamma och oväntade effekter av utförd blodtransfusion. (regionblekinge.se)
 • Blodtransfusion inkluderar transfusion av röda blodkroppar (erytrocyter), blodplasma och blodplättar (trombocyter) och ges till exempel vid blödnings-rubbningar, dels som behandling vid olycksfall eller vid anemi till följd av till exempel blodsjukdom eller behandling med cellhämmande läkemedel. (sbu.se)
 • Vid blodtransfusion görs kontroller enligt beskrivning i avsnittet Transfusion och kontroller . (vardhandboken.se)
 • I den här filmen får du följa blodets väg - från blodgivaren och fram till att patienten får blodtransfusion. (geblod.nu)
 • Av två ovanstående skäl blir det under normala omständigheter otillåtet att göra en blodtransfusion från en person till en annan. (fragaimamen.se)
 • Detta är den första systematiska översikten där man granskat effekten av blodtransfusion till äldre patienter. (sbu.se)
 • Det är tydligt att denna patientgrupp behöver studeras mer noggrant och att framtida studier bör redovisa resultaten av blodtransfusion för äldre patienter separat. (sbu.se)
 • Efter en blodtransfusion är det vanligt att du känner dig piggare och att du har mer ork. (1177.se)
 • Nu är det 15 veckor sedan jag behövde en blodtransfusion då blodvärdena varit helt utan anmärkning vid kontroller, till läkarnas stora förvåning. (medvetenandning.se)
 • Vilka delar som du får beror på anledningen till att du behöver en blodtransfusion. (1177.se)
 • Syftet med blodtransfusion från en ven i rumpan är att stärka kroppens försvar att bekämpa sjukdomar och brister i huden, för att stimulera metabolism. (health-ranch.com)
 • Personer som har fått kronisk Hepatit C genom faktorkoncentrat eller genom blodtransfusion inom hälso-och sjukvården betalar inte patientavgift. (vgregion.se)
 • det där en ung man, ett Jehovas vittne, drabbas av leukemi men vägrar ta emot blodtransfusion. (svt.se)
 • Jag fick blodtransfusion när jag föddes, men växte upp helt frisk. (doktorn.com)
 • Hon fick blodtransfusion och värdena blev bättre. (devote.se)
 • Uppmaningen att avstå från blodgivning följs för myndiga personer, men när det gäller minderåriga barn kan läkaren välja att begära att socialnämnden tillfälligt fråntar föräldrarna förmyndarskapet i de fall där det bedöms att en blodtransfusion är nödvändig för att rädda barnets liv. (wikipedia.org)
 • Jehovas Vittnen som av religiösa skäl vägrar acceptera en blodtransfusion i behandlingen av sitt barn, förvägras denna religionsfrihet. (expressen.se)
 • Ämnen som tas upp: Kliniska strategier för handläggning av blödning och anemi utan blodtransfusion, Jehovas vittnens religiösa och etiska hållning när det gäller medicinsk behandling samt den service som vårdpersonal erbjuds genom vittnenas globala nätverk av sjukhuskommittéer. (jw.org)
 • Ett stort antal frivilliga patienter, däribland både vuxna och minderåriga Jehovas vittnen, som skall opereras eller som skadats, blir nu behandlade utan blodtransfusion. (jw.org)
 • Det handlar om blodgruppering eller bastest som tas inför en eventuell blodtransfusion, till exempel i samband med en operation eller efter en förlossning. (vardfokus.se)
 • Med den undersökningen kan traumateamet förberedas på troliga insatser som operation eller blodtransfusion samt luftvägshantering. (lidkopingsnytt.nu)
 • Men som exempel är blodgivning synonymt med blodtransfusion , beroende på i vilket sammanhang orden används så klart. (synonymerna.se)
 • Forskarna har samlat ihop uppgifter om 1,7 miljoner blodgivare och 2,1 miljoner patienter som fått en blodtransfusion i Sverige och Danmark. (ki.se)
 • En procent av dem som får blodtransfusion drabbas av biverkningar. (sverigesradio.se)
 • Men risken att en blodtransfusion under perioden har lett till smitta anses som liten. (sverigesradio.se)
 • Till svårt sjuka eller skadade djur är en blodtransfusion mycket ofta direkt livräddande. (evidensia.se)
 • Landstinget uppmanar alla som fått blodtransfusion mellan år 1965 och 1991 att testa sig för hepatit c, som är ett virus som kan orsaka leverinflammation. (sverigesradio.se)
 • Provtagning ska ske genom kindskrap om patienten är benmärgstransplanterad eller om patienten inom de senaste 48 tim fått blodtransfusion. (regionhalland.se)
 • Något gott till kaffet fungerar närmast som en blodtransfusion i sammanhanget. (smaskens.nu)
 • Hur fungerar en blodtransfusion? (vetenskaphalsa.se)
 • Lungskador utgör en allvarlig risk blodtransfusion - nästan 25% av dessa skador vara dödlig. (oyedany.com)
 • Förr var detta en allvarlig fråga och det fanns till och med de som dog på grund av sin starka tro och sin vägran till att exempelvis ta emot en blodtransfusion. (riketssal.se)
 • Blodtransfusion betyder blodöverföring från en individ till en annan. (blodgivning.se)
 • I fjol upptäckte blodcentralerna i Värmland fler än hundra fel som hade gjorts av vårdpersonal i samband med att de tog blodprover inför en blodtransfusion. (vardfokus.se)
 • Det saknas idag en tydlig bild av hur blodtransfusion används i Sverige. (sbu.se)
 • Nästa månadsmöte, torsdagen den 6 april, handlar om blodtransfusion i världsklass. (mynewsdesk.com)
 • Blodtransfusion är relativt vanliga medicinska procedurer som utförs miljontals gånger varje år i amerikanska sjukhus och runt om i världen. (oyedany.com)
 • Det kan finnas skäl för att se över befintliga riktlinjer för blodtransfusion även om tillgängliga studier inte ger tydliga underlag för exakta transfusionsgränser. (sbu.se)
 • Vi har totalt en synonym till blodtransfusion , men tyvärr inte några antonymer (motsatsord), registrerad i vår databas över synonymer och antonymer. (synonymerna.se)
 • Om du någonsin gjort en blodtransfusion, så är det amerikanska Rosalyn Yalow du ska tacka. (dokteronline.com)
 • Lyckligtvis blödde den unga mamman inte så mycket under operationen och hon blev bättre efter en blodtransfusion. (lakareutangranser.se)
 • Vid en blodtransfusion leds blodet in i kroppen genom ett blodkärl i armvecket, handen, ljumsken eller i halsen. (1177.se)
 • Hur lång tid en blodtransfusion tar beror på vilka delar av blodet som du får. (1177.se)
 • En blodtransfusion fast med det egna blodet. (lakareutangranser.se)
 • Sökvolymen för blodtransfusion är ca. 1300 antal sök per månad. (synonymerna.se)