• Blödande sår skall behandlas primärt med endoskopisk blodstillning, capobal köpa recept. (sverige-apotek.life)
  • Detta samtidigt som man på två ställen i artikeln framhåller att förstabehandling är tidig endoskopi med endoskopisk blodstillning vid ulkusblödning, adjuvin till salu stockholm. (sverige-apotek.life)
  • Hemostas eller blodstillning är cirkulationssystemets förmåga att med hjälp av kroppens egna eller främmande medel kunna stoppa blödningar samtidigt som man undviker blodproppar. (wikipedia.org)
  • Risken f r att en bl dning skall tillst ta efter operation finns alltid, men med noga blodstillning under operationen r risken inte s rskilt stor. (plastikkirurgihassleholm.se)
  • Blödning förebyggs genom noggrann blodstillning under operationen, samt genom att patienten undviker medel som ökar blödningstiden( acetylsyrepreparat som Magnecyl, Bamyl och Treo, NSAID-preparat som Naproxen, Pronaxen, Ibumetin, Voltaren etc. (improva.se)
  • Mer komplicerade fall av proliferativ diabetesretinopati som kräver omfattande reducering av bindvävsärr och blodstillning (diatermisera), kan ibland ta ett par timmar att vitrektomera. (stockholmsogonklinik.se)