• Adstringerande medel verkar inte minst på slemhinnor och kan som effekt ha minskande på blodfyllnad, svullnad och avsöndring, varigenom vävnaden blir torrare på ytan. (wikipedia.org)
 • Rölleka har en blodstillande effekt. (samer.se)
 • En annan rekommenderad åtgärd - Cream 'Lifeguard' - innehåller en del av terpinolen ger läkning och blodstillande effekt och antiseptiska medel - silver kolloider. (vision1cyclings.com)
 • Hematit kommer från det grekiska ordet "blod" och mineralstenen användes förr i tiden som blodstillande medel då den innehåller järnoxid, vilket har en koagulerande effekt på blodet. (econaturshop.se)
 • Adstringerande medel (av latinets adstringere, sammandraga) eller sammandragande medel kallas ämnen som verkar sammandragande på vävnader. (wikipedia.org)
 • Alun är ett kaliumaluminiumsulfat, vilket är ett slags salt, som verkar blodstillande och porsammandragande. (maxos.se)
 • Verkar urindrivande, sammandragande, blodstillande och bakterie samt svamphämmande. (hippokry.se)
 • Inom folkmedicinen används örten fortfarande som urindrivande medel. (alternativ.nu)
 • Bladsaften samt rötterna av blodtopp används inom naturmedicinen som blodstillande medel, men kan också förorsaka förstoppning. (alternativ.nu)
 • Se till att ha silvernitratstickor eller blodstillande medel (fråga din veterinär) samt bomullstussar nära till hands. (purina.se)
 • Enligt signaturlärans logik, lika ansågs bota lika, användes örten som blodstillande medel. (raa.se)
 • Det har också använts som blodstillande medel, för att bota huvudvärk, annan värk och hosta. (oloft.com)
 • Den har en hög koncentration av tea-tree olja som är ett naturligt antiseptiskt och antibakteriellt medel och innehåller även trollhassel för dess lugnande och helande egenskaper. (maxos.se)
 • Du kan också använda en särskild blodstillande vadd som du kan köpa på apotek. (1177.se)
 • Tack vare kaliumaluminiumsulfatets porsammandragande och blodstillande egenskaper så lämpar sig alunblocket för att lugna huden efter rakning, även om du klarat dig undan från skärsår. (maxos.se)
 • För luftvägarna: I Asien är hartsen ett urgammalt medel för luftvägsbesvär (hosta, astma, heshet, tappad röst). (shenet.se)
 • Bränd Myrrha har använts för att ta ner svullnader och som sårläkande / blodstillande medel. (camillaofsweden.com)
 • Enligt WHO förlitar sig cirka 80 % av alla människor sig på jorden av traditionell naturmedicin istället för skolmedicinens farmaceutiska medel (så kallade läkemedel). (beatricewicklund.se)
 • Applicera silvernitratstickan eller det blodstillande medlet längst ut på den blödande klon och tryck sedan försiktigt med en bomullstuss. (purina.se)