• Hittills har mer än 200 MS-sjuka i Sverige framgångsrikt behandlats med blodstamcellstransplantation. (mynewsdesk.com)
 • I Sverige har hittills cirka 80 personer behandlats med blodstamcellstransplantation, med liknande resultat. (uu.se)
 • Men under de senaste tio åren har drygt hundra MS-sjuka framgångsrikt behandlats med blodstamcellstransplantation. (akademiska.se)
 • Hittills har en patient behandlats med blodstamcellstransplantation och personen mår betydligt bättre. (akademiska.se)
 • Blodstamcellstransplantation är effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS. Det framgår av en internationell multicenterstudie där autolog blodstamcellstransplantation jämförts med konventionell behandling. (mynewsdesk.com)
 • Resultaten visar på signifikant bättre resultat för MS-patienter som fick cytostatika i kombination med autolog blodstamcellstransplantation, där stamceller från blodet tas från patientens eget blod. (mynewsdesk.com)
 • Forskarna ska under en fyraårsperiod bygga upp en databas om effekt och säkerhet för autolog blodstamcellstransplantation vid MS. Något som ska förbättra kunskap om vilka patienter som är bäst lämpade för behandlingen samt göra det möjligt att jämföra den med alternativa behandlingar, menar Joachim Burman. (netdoktorpro.se)
 • De visar på signifikant bättre resultat för dem som fick cytostatika i kombination med autolog blodstamcellstransplantation. (it-halsa.se)
 • Hittills har cirka 150 MS-sjuka i Sverige framgångsrikt behandlats med cytostatika i kombination med autolog blodstamcellstransplantation. (it-halsa.se)
 • Vid återfall kan autolog blodstamcellstransplantation bli aktuellt hos yngre patienter. (wikipedia.org)
 • Vi söker nu en doktorand till en forskargrupp i den internationella frontlinjen för behandlingsforskning med fokus på autolog blodstamcellstransplantation (aHSCT) som behandling för neurologiska sjukdomar. (mynetworkglobal.com)
 • Autolog blodstamcellstransplantation är en potentiellt botande behandling av MS. Syftet med behandlingen är att slå ut immunförsvaret med starka cellgifter och därefter bygga upp ett nytt och förhoppningsvis friskt immunförsvar med hjälp av blodstamceller. (mynetworkglobal.com)
 • Vi söker dig som kan arbeta självständigt under handledning där du kommer att samla in, konsolidera och analysera data från svenska patienter som genomgått behandling med autolog blodstamcellstransplantation för MS. Det finns en stor mängd data om biverkningar och utfall av behandlingen men också radiologiska data och laboratorieanalyser att utgå ifrån. (mynetworkglobal.com)
 • Blir sjukdomen mer aggressiv kan det bli aktuellt med högdos cytostatikabehandling inkl autolog blodstamcellstransplantation, kosta mometason i sverige. (sverige-apotek.life)
 • Blodstamcellstransplantation effektivare än traditionell. (mynewsdesk.com)
 • Blodstamcellstransplantation är effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS. Det visar en ny internationell studie där Akademiska som enda svenska sjukhus medverkat. (mynewsdesk.com)
 • Blodstamcellstransplantation är en ny och ännu ej etablerad form av behandling för MS. I världens hittills största studie följdes 145 patienter upp till fem år efter transplantationen och av dessa var 68 procent helt stabila och uppvisade inga tecken till sjukdomsaktivitet. (uu.se)
 • Behandlingen, en blodstamcellstransplantation, har hittills inte utf rts p n gon med MS i Skandinavien. (boktipset.se)
 • En sak som verkligen överraskar är att de som fick blodstamcellstransplantation faktiskt förbättrades i sina symptom medan de som fick vanlig behandling överlag blev sämre, säger Joachim Burman, överläkare på neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, som sedan flera år arbetat med studien och att utveckla behandlingsmetoden. (mynewsdesk.com)
 • I Sverige har blodstamcellstransplantation använts i mer än tio år som behandling för neurologiska sjukdomar som MS och den första transplantationen för en neurologisk sjukdom gjordes 2004 vid Akademiska sjukhuset. (mynewsdesk.com)
 • Allt fler patienter med en aggressiv form av MS erbjuds blodstamcellstransplantation som alternativ till bromsmediciner med goda resultat, bland annat på Akademiska sjukhuset. (akademiska.se)
 • I Sverige har blodstamcellstransplantation använts i mer än tio år som behandling för neurologiska sjukdomar som MS och Akademiska sjukhuset tillhör pionjärerna. (it-halsa.se)
 • Cirka 1000 personer insjuknar årligen i ms, multipel skleros och två tredjedelar av dem skulle passa för en engångs blodstamcellstransplantation, som i många fall gör personerna symtomfria, enligt neurologerna Joachim Burman och Jan Fagius vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. (neuro.se)
 • En anledning är de framsteg som gjorts på sjukhuset i behandlingen av MS-patienter med blodstamcellstransplantation, säger Hans Hägglund. (neurologiisverige.se)
 • Den effektivaste behandlingen mot inflammatoriskt aggressiv multipel skleros, MS, är blodstamcellstransplantation. (netdoktor.se)
 • Våra svenska data stärker bilden av blodstamcellstransplantation som den mest effektiva behandlingen av MS. Säkerheten är lika god som vid jämförbara immunoterapier vid MS. Totalt noterades fem skov hos patienterna i studien, en minskning med 99 procent. (netdoktor.se)
 • Syftet har varit att jämföra effekten av blodstamcellstransplantation med vanliga bromsmediciner. (mynewsdesk.com)
 • Syftet har varit att jämföra effekten av blodstamcellstransplantation med vanliga bromsmediciner samt att utvärdera vilka patienter som är bäst lämpade för transplantationsbehandling. (it-halsa.se)
 • Det är sedan 2004 som patienter med MS har fått behandlingskombinationen cytostatika och blodstamcellstransplantation. (netdoktorpro.se)
 • I en större internationell studie ska en ny kombinationsbehandling med cytostatika och blodstamcellstransplantation jämföras med traditionell immundämpande behandling. (akademiska.se)
 • Tack vare en ny kombinationsbehandling med cytostatika och blodstamcellstransplantation kan sjukdomsförloppet hejdas mycket effektivt. (akademiska.se)
 • Som första sjukhus i Sverige har Akademiska under våren introducerat blodstamcellstransplantation som behandling. (akademiska.se)
 • Årligen insjuknar cirka 1 000 personer i Sverige i multipel skleros, men av dem behandlas de flesta med andra läkemedel och bara någon procent med en blodstamcellstransplantation. (unt.se)
 • Blodstamcellstransplantation kan göra så att symptomen delvis eller helt försvinner vid MS. Metoden är dock experimentell och riskfylld men har idag botat flera personer från MS i Sverige i en försöksstudie om blodstamcellstransplantation vid MS. (ms-info.se)
 • Hälften av de som erhöll blodstamcellstransplantation förbättrades och fick minskad grad av funktionsnedsättning, medan de som fick bromsmedicin i genomsnitt blev sämre med ökad funktionsnedsättning. (mynewsdesk.com)
 • MS-patienter som får cytostatika i kombination med blodstamcellstransplantation, där stamceller från blodet tas från patientens eget blod, får bättre resultat av sin behandling, än om de behandlas med vanlig bromsmedicin. (lyfepond.se)
 • Den omfattar 110 ms-patienter som med slumpens hjälp fördelades på att antingen behandlas med vanliga bromsmediciner eller med en blodstamcellstransplantation. (unt.se)
 • Det visar forskare från Uppsala universitet som i samarbete med Northwestern University i Chicago beskriver långtidseffekter av blodstamcellstransplantation för MS i en ny studie. (uu.se)
 • Även om en blodstamcellstransplantation bara lämpar sig för patienter med aggressiv, skovis förlöpande multipel skleros borde denna behandlingsmöjlighet övervägas för långt fler än i dag. (unt.se)
 • Handikapp och funktionsnedsättning hos patienter med multipel skleros (MS) kan reverseras med blodstamcellstransplantation. (uu.se)
 • Från att multipel skleros (MS) tidigare sågs som en livslång svårbehandlad sjukdom behandlas många patienter idag framgångsrikt med cytostatika i kombination med blodstamcellstransplantation. (netdoktorpro.se)
 • Vi har goda skäl att tro att en del av dem som vi har behandlat har blivit botade från sjukdomen, berättar Joachim Burman som nyligen fick ett stort anslag av Svenska Läkaresällskapet för att studera långtidseffekter av blodstamcellstransplantation. (mynewsdesk.com)
 • Det framgår av preliminära resultat från den så kallade MIST-studien, den första randomiserade och kontrollerade studien där blodstamcellstransplantation jämförts med konventionell behandling. (it-halsa.se)
 • Tredjelinjesbehandling med blodstamcellstransplantation kan vara aktuell vid mycket aktiv sjukdom som första och andra linjens behandling ej rår på. (netdoktor.se)
 • Vill du bidra till att utveckla kunskap som kan leda till att blodstamcellstransplantation blir en etablerad behandling för MS? (mynetworkglobal.com)
 • Syftet med högdosbehandling med cytostatika i kombination med blodstamcellstransplantation är att nollställa immunförsvaret så att det upphör att skada hjärnan. (netdoktorpro.se)
 • Är det ok att fråga vilken form sv MS du har? (ungmedms.com)