• Autolog blodstamcellstransplantation är en potentiellt botande behandling av MS. Syftet med behandlingen är att slå ut immunförsvaret med starka cellgifter och därefter bygga upp ett nytt och förhoppningsvis friskt immunförsvar med hjälp av blodstamceller. (mynetworkglobal.com)
 • Så illa är det visserligen inte i Sverige, men det behövs fortfarande fler blodstamceller av annan etnisk bakgrund än svensk, menar Jan Erik Johansson. (doktorn.com)
 • Varje dag drabbas någon i Sverige av en livshotande sjukdom som kan behandlas med blodstamceller från en donator. (mynewsdesk.com)
 • Därför ville vi undersöka om det gick att använda hudceller och använda dem som material för att producera blodstamceller, säger Filipe Pereira, forskare vid Lunds universitet och den som lett det internationella samarbetet mellan svenska, amerikanska, ryska och portugisiska forskare. (forskning.se)
 • Blodstamceller, däremot, förlorar viktiga egenskaper när de odlas. (forskning.se)
 • Han har dessutom kartlagt egenskaper hos blodstamceller som förändras vid åldrande, ett fält där han är bland de internationellt ledande. (kemivarldenbiotech.se)
 • Aktivering av denna gen i det blodbildande systemet ledde till etablering av cellinjer som i princip representerar en outtömlig källa av blodstamcellsliknande celler, eftersom de delar många centrala egenskaper med normala blodstamceller inklusive att de går att använda för benmärgstransplantationer i möss. (umu.se)
 • Nu har forskare också visat att vanliga blodstamceller, som ett resultat av genetiska mutationer, kan omvandlas till cancerstamceller och producera cancerceller. (fof.se)
 • Benmärgstransplantation används idag som en behandlingsmetod för olika blodsjukdomar och innebär att blodstamceller från en donator. (web-apotek-sverige.life)
 • Vi undersöker egenskaperna hos blodstamceller och utvecklar cell- och genterapi för olika blodsjukdomar - bland annat genetiska sjukdomar och cancer. (lu.se)
 • Forskare har i ett internationellt samarbetsprojekt lyckats omvandla mänskliga hudceller till blodstamceller. (forskning.se)
 • För ett par år sedan lyckades forskare omvandla hudceller från möss till blodstamceller. (forskning.se)
 • Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en lovande nanoteknikbaserad metod för att leverera biomolekyler till mänskliga blodstamceller. (onkologiisverige.se)
 • Forskargruppen söker nu tillökning av en biträdande forskare för en tjänst som syftar till att bedriva forskning inom experimentell hematologi och reglering av blodstamceller. (varbi.com)
 • Under kursen Immunologi får du kunskap om de olika cellulära och molekylära komponenterna i vårt immunsystem och hur de olika cellerna utvecklas från blodstamceller i vår benmärg (stamcellsforskning). (uu.se)
 • Att ta blodstamceller från navelsträngen är däremot helt ofarligt för både mamma och barn. (grandfawns.se)
 • Detta samarbete innebär att hudcellsprogrammet tystas och istället aktiveras den process som leder till bildandet av blodstamceller, och hudcellerna omprogrammeras då till blodstamceller. (forskning.se)
 • Cancer i blodstamceller, lymfom, ger oftast upphov till förhöjda nivåer av enzymet tymidinkinas 1 i blodet. (sva.se)
 • Förhoppningsvis kan detta leda till en bättre förståelse av stroke och potentiellt till nya behandlingsmetoder för att studera kopplingen mellan kronisk inflammation och defekter i blodstamceller. (teggerstiftelsen.se)
 • Postdoc-Stipendie på 400.000:- för ett års vistelse på University of Califonia, San Diego, Department of Pharmacology, för att studera kopplingen mellan kronisk inflammation och defekter i blodstamceller. (teggerstiftelsen.se)
 • Det skriver Mattias Magnusson och Karolina Komorowska vid Lunds universitet i en ny studie som bekräftar tidigare fynd vad gäller HLF-genens centrala roll i regleringen av blodstamceller. (onkologiisverige.se)
 • Tvärtemot vad man tidigare trott är utvecklingen från blodstamceller till mastceller, en sorts specialiserade immunceller, inte beroende av tillväxtfaktorn stamcellsfaktor. (ki.se)