• Hos oss utreds och kontrolleras patienter med maligna blodsjukdomar eller förändringar i blodbilden. (gotland.se)
 • Vanligaste orsakerna är levercirrhos med portahypertension samt maligna blodsjukdomar. (viss.nu)
 • Registrets syfte är att utgöra ett instrument för förbättring av kvalitet i diagnostik, vård och behandling av patienter med maligna blodsjukdomar. (kvalitetsregister.se)
 • Haapaniemis behandlingsmetod kan eventuellt tillämpas på flera olika typer av blodsjukdomar. (aka.fi)
 • Det här är ett första steg på väg mot att generera fullt funktionella blodstamceller i provrör, som i framtiden skulle kunna transplanteras till patienter med blodsjukdomar, säger forskaren Filipe Pereira vid Lunds universitet. (forskning.se)
 • För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet med att förlänga och förbättra livet för patienter med blodsjukdomar. (karolinska.se)
 • Transplantation av blodstamceller som isolerats från det cirkulerande blodet i kroppen eller från benmärgen, är idag en brett använd behandling vid ett antal blodsjukdomar. (forskning.se)
 • Höga värden kan ses vid blodsjukdomar med ökat antal neutrofiler, leversjukdomar och ibland vid njurinsufficiens. (ltdalarna.se)
 • Förhöjda nivåer av haptokorriner sekundärt till blodsjukdomar med stegrat antal neutrofiler kan leda till förhöjda kobalaminvärden men utesluter inte kobalaminbrist. (ltdalarna.se)
 • En vision är att defekta stamceller i benmärgen som orsakar blodsjukdomar kan plockas ut och repareras i labbet. (nyteknik.se)
 • Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en specialistklinik som utreder och behandlar blodsjukdomar, diabetes, endokrina. (jobbsafari.se)
 • De första testerna gäller cancer, men det finns även planer på att använda metoden mot både infektioner och ärftliga blodsjukdomar. (fof.se)
 • Problemet med dieter som till exempel den så kallade fettdieten är att man går ner i vikt, men man drar på sig blodsjukdomar. (dietdoctor.com)