• Eftersom nefronernas glomerulusfilter inte längre fungerar börjar avfallet byggas upp i kroppen istället för att filtreras ut, och viktiga blodproteiner som skulle ha hållits kvar går förlorade. (blausen.com)
  • Ett första steg i fysiologin av sjukdomen motsvaras av Advanced Glycation End-products (AGE) i viktiga blodproteiner , som är inblandade i transporten av fett, kolesterol och syre. (annikadahlqvist.com)
  • Övervikt och fetma leder till sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, läckage av blodproteiner i urinen, förändrade blodfetter och därmed hjärt/kärlsjukdomar. (cnmmassage.se)