• Inom internmedicin behandlar vi dig som har blodproppssjukdomar, diabetes- och andra endokrinologiska sjukdomar, leversjukdomar, lungsjukdomar samt tarmsjukdomar. (ds.se)
  • kromosomavvikelse hos kvinnan eller mannen, anatomiska avvikelser i livmodern, blodproppssjukdomar, hormonella sjukdomar (sköldkörtelsjukdom) samt livsstilsfaktorer (kraftig övervikt, extensiv träning). (gu.se)
  • Hypertoni, njursjukdom, blodproppssjukdomar och diabetes är vanliga tillstånd som kan leda till fosterdöd, ofta på grund av antingen dålig fostertillväxt eller moderkaksavlossning. (halsanet.com)