• Stroke kan orsakas av ett brustet blodkärl, till exempel ett aneurysm, eller av en emboli, som är en liten vandrande blodpropp som sätter sig i en av hjärnans artärer och täpper till blodflödet. (blausen.com)
  • Exempel på sådana tillstånd är blodpropp i lungan, stroke (hjärninfarkt) samt hjärtinfarkt. (netdoktor.se)